Studiegidse en strategieë

Bestudeer gidse reeks

Samewerkende Konflikresolusie

Een manier waarop konflik vreedsaam opgelos kan word, is vir albei

  • Vrywillig bymekaar te kom;
  • Saam te werk aan die kwessies.

Onthou, in die samestelling van ‘n groep, sal die groep deur verskeie
fases van ontwikkeling gaan. Hierdie fases is “norming”, “storming”,
“forming” en “performing”. Gedurende die “storming”-fase kan konflik
voorkom, omdat groepslede nog besig is om hulle onderskeie rolle uit
te sorteer. Dus, deel van groepwerk is die uitsortering van verskillende
menings. Onthou ook dat verskillende menings in groepwerk belangrik
is en dat dit jou ervaring sal verryk.

As jy nog steeds nie die konflik kan oplos nie, is dit beter om jou dosent

Vertaling: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat

Sien ook:

Conflict resolution