Studiegidse en strategieë

Bestudeer gidse reeks

Leer by Groepwerk

Samewerkende en meewerkende leer in groepe

Samewerkende of meewerkende leer is 'n spanproses waarby lede mekaar ondersteun en op mekaar staatmaak om 'n ooreengekome Die klaskamer is 'n uitstekende plek om spanbouvaardighede te leer wat jy later in jou lewe dalk sal nodig hê.

Samewerkende/meewerkende leer is interaktief.
As 'n spanlid:

  • Ontwikkel en deel jy 'n gemeensame doel
  • Dra jy by tot die begrip van die probleem: vrae, insigte en
  • Reageer jy op ander se vrae en probeer ook daardie vrae beter verstaan
  • Elke lid bemagtig die ander lede om saam
    te gesels en 'n bydrae te lewer, en ook ander se bydraes
  • Is jy aanspreeklik teenoor jou groepslede en hulle is aanspreeklik teenoor jou
  • Is jy afhanklik van ander en hulle van jou

Stel doelwitte, definieer hoe gereeld en deur watter middele julle sal kommunikeer, vordering sal meet, besluite sal neem en konflik. Definieer hulpbronne, veral 'n persoon wat rigting kan gee, toesig kan hou, hulp kan verleen en selfs kan arbitreer; Skeduleer 'n oorsig oor julle vordering en kommunikasie, sodat julle kan bepaal wat werk en wat werk nie.

Vertaling: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat

Continuation in English