Rady a Strategie ke Studiu

Studijní dovednosti

Studijní systém ASPIRE (Aspiruj !)

A: Approach/attitude/arrange – Přístup / Postoj / Plán

Přistupuj ke svému studiu pozitivně.
Naplánuj si pracovní rozvrh tak, aby jsi se vyhnul rušivým vlivům.

S: Select/survey/scan - Vyber / Projdi / Prohlédni

Vyber si ke studiu přiměřený úsek studované látky.
Projdi si nadpisy, obrázky a studijní otázky, aby jsi získal přehled toho, co se budeš učit.
Prohlédni si text a najdi si v něm klíčová slova a termíny, označ si, čemu nerozumíš.

P: Piece together the parts – Dej si části dohromady

Odlož učebnice a poznámky. Dej si dohromady, co jsi se naučil – buď sám, s přítelem nebo skupinou. Shrň si, čemu rozumíš.

I: Investigate/inquire/inspect – Pátrej / Dotazuj se / Kontroluj

Pátrej v alternativních zdrojích informací – v dalších učebnicích, na internetu.
Zeptej se na nejasné věci svých učitelů nebo dalších odborníků.
Zkontroluj si znovu, čemu nerozumíš.

R: Reexamine/reflect/relay – Zopakuj / Reflektuj / Sděl dál

Znovu si projdi obsah studijního materiálu. Jaké otázky je ještě potřeba položit? Je ještě něco, co jsem vynechal?
Zamysli se nad tématem. Jak se dané téma vztahuje k mému cíli – projektu – předmětu?
Zkus sdělit, čemu jsi porozuměl. Jsi schopen vysvětlit svým spolužákům, co jsi se naučil? Porozumí potom předmětu lépe?

E: Evaluate/examine/explore: Zhodnoť / Zkoumej / Hledej možnosti

Zhodnoť své výsledky v testech a zkouškách: je v nich nějaký vzor?
Zkoumej svůj postup v dosahování cílů.
Hledej možnosti jak své výsledky zlepšit: s učitelem, poradcem, školitelem nebo rodičem.


Učenost

Naučte se učit se | Efektivní Návyky k Efektivnímu Učení | Memorizování |
Studijní systém ASPIRE (Aspiruj !) | Kritické myšleni 1 | Kritické myšleni 2 |
Přemýšlet jako genius