Rady a Strategie ke Studování

Myšlení a paměť

Kritické myšlení 1

Kritické myšlení je přístup založený na zkoumání témat nebo problémů s otevřenou myslí. Toto cvičení ukazuje první krok aplikace kritického myšlení při rozvíjení tématu vaší práce. ”

Z knihy od Moore a Parker: Kritické Myšleni

V tomto cvičení:

 • Rozvinete stanovisko k vašemu tématu
 • Vyjmenujete, čemu rozumíte, co vám k tématu bylo sděleno a jaké názory na dané téma máte
 • Identifikujete zdroje, které lze použít pro zkoumání tématu
 • Definujete si harmonogram a termíny
 • Zamyslíte se, jak váš harmonogram ovlivní možnosti vašeho výzkumu

Tento seznam si vytiskněte.

Více informací:

 • Definujte si cíl, kterého chcete dosáhnout
  Ověřte si a vyjasněte cíl s učitelem nebo „expertem“ v dané oblasti
 • Témata mohou být jednoduché fráze:
  „Příčiny druhé světové války před 1939“ „Mahagoníky ve střední Americe“ „Regulace rozvodů vody a odpadů v příměstských čtvrtích“ „Oblasti lidského mozku“
 • Rozviňte si referenční rámec a počáteční bod tím,
  že si vyjmenujete, co už o tématu víte
 • Jaké názory a předsudky máte?
 • Jaké zdroje jsou dostupné pro váš výzkum?
  Při získávání informací buďte otevření a dívejte se po zdrojích, které se mohou tu a tam náhodně objevit. Hrajte si na reportéra a sledujte stopu. Když nebudete moci najít co potřebujete, zeptejte se učitele nebo knihovníka.
 • Jak bude váš výzkum ovlivněn termíny a daným harmonogramem?
  Myslete na to, že musíte dodržovat nějaký harmonogram.
  Při plánování se zaměřte na celý projekt (od konce) a ne jen na první část.

Souhrn kritického myšlení

 • Zjišťujte si fakta bez předsudků
 • Umísťujte si fakta a informace do souvislostí
  vzorců tak, aby jste jim porozuměli

Učenost

Naučte se učit se | Efektivní Návyky k Efektivnímu Učení | Memorizování |
A.S.P.I.R.E. – studijní systém | Kritické myšleni 1 | Přemýšlet jako genius