Rady a Strategie ke Studování

Myšlení a paměť

Kritické myšlení 2

Kritické myšlení je přístup založený na zkoumání témat nebo problémů s otevřenou myslí. Toto cvičení ukazuje druhý krok aplikace kritického myšlení při rozvíjení a poznávání tématu.

Při tomto cvičení:

 • Zpřesníte – revidujete své téma
  buď téma rozšíříte nebo zúžíte v závislosti na dosavadních výsledcích vašeho výzkumu
 •  Seřadíte a oznámkujete důležitost tří zdrojů pro váš výzkum
 •  Ozřejmíte si, jaké názory, předsudky a tendence (bias) jejich autoři mají
  Názor je založen na postoji nebo uvěření někomu nebo něčemum, předsudek je předjímaný názor, který není založen na faktech a tendence (v angličtině bias) jsou založené na předchozím výzkumu
 •  Identifikujte klíčová slova a koncepty,
  které se opakují Jaké termíny si potřebujete definovat? Jakým konceptům potřebujete lépe porozumět?
 •  Zhodnoťte váš výzkum: Objevují se nějaké vzorce nebo sekvence?
  Protikladná stanoviska, rozdílné úhly pohledu, nebo fakta, která „nesedí“?
  Sumarizujte si dva úhly pohledu, které je třeba zohlednit.
 •  Jaké otázky je třeba ještě zodpovědět?

Nyní se zamyslete, jak by jste mohli prezentovat to, čemu jste se o tématu naučili.

Jak by vypadal test na toto téma?
Jak nejlépe vysvětlit nebo předvést vaše zjištění?
Od jednoduchého k těžšímu (1-6) „studijnímu úkonu“:

 1. Vypište a označte: ukažte znalost faktů
 2. Definujte, vysvětlete, shrňte vlastními slovy: ukažte porozumění
 3. Vyřešte, aplikujte na novou situaci: aplikujte naučené znalosti
 4. Porovnejte, kontrastujte: analyzujte
 5. Kombinujte, objevujte, tvořte: syntetizujte
 6. Zhodnoťe, doporučte, oceňte

Souhrn kritického myšlení:

 • Zkoumejte fakta bez předsudků
 • Umístěte fakta a informace do kontextu tak,
  aby jste je pochopili a uměli je vysvětlit

Učenost

Učeni se učit se | Efektivní Návyky k Efektivnímu Učení | Memorizování |
A.S.P.I.R.E. – studijní systém | Kritické myšleni 1 | Kritické myšleni 2 |
Přemýšlet jako genius