Rady a Strategie ke Studování

Myslitel vidí své vlastní činy jako experimenty a táže se v průběhu svého úsilí ... Úspěchy a neúspěchy jsu pro něj ty nejcenější odpovědi.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844 - 1900, Výmar)

Myšlení a paměť

Myslet jako génius
Kreativní řešení problémů

„I když nejste génius, můžete použít stejné strategie jako Aristoteles a Einstein, zapřáhnout sílu své kreativní mysli a vzít budoucnost do svých rukou.“ Následující strategie vás budou pobízet k produktivnímu myšlení při řešení problémů. „Tyto strategie tvořily v průběhu historie součást stylu myšlení kreativních géniů ve vědě i umění.“

Devět přistupů ke kreativnímu řešení problémů

  1. Promýšlejte! Dívejte se na problémy z rúzných úhlů pohledu
  2. Vizualizujte! Používejte diagramy a obrazy k analýze svých dilemat.
  3. Produkujte! Géniové jsou produktivní.
  4. Kombinujte! Hledejte inovativní kombinace.
  5. Tvořte! Tvořte vztahy mezi jevy.
  6. Oponujte! Myslete v protikladech.
  7. Hledejte! Hledejte metafory a přirovnání.
  8. Chybujte! Učte se z chyb.
  9. Buďte trpěliví! Nezaměňujte inspiraci s myšlenkami.

Cvičení #2 ukazuje, jak používali tyto přístupy slavní myslitelé.
Cvičení / blog #3 obsahuje další texty na toto téma.
Cvičení #1 ilustruje aplikaci předchozích devíti přístupů.

Upraveno se svolením podle: Michalko, Michael, Thinking Like a Genius: Eight strategies used by the super creative, from Aristotle and Leonardo to Einstein and Edison (New Horizons for Learning) as seen at http://www.newhorizons.org/wwart_michalko1.html, (June 15, 1999)
Michael Michalko je autorem Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity), ThinkPak (A Brainstorming Card Set), and Cracking Creativity: The Secrets of Creative Geniuses (Ten Speed Press, 1998). Cvičení ve FLASH vytvořil Karl Noelle, student, College of Design; Brad Hokanson, faculty, College of Design, University of Minnesota, St. Paul, MN; s úpravami a revizí Joe Landsbergera.

Učenost

Naučte se učit se | Efektivní Návyky k Efektivnímu Učení | Memorizování |
A.S.P.I.R.E. – studijní systém | Kritické myšleni 1 | Kritické myšleni 2 |
Přemýšlet jako genius