Rady a Strategie ke Studování

Studium je jako
slavná nebes Sluncem
Wm. Shakespeare 1564 - 1616
English playwright and poet

Studijního průvodce série

Memorizování

Efektivní použití paměti Následující techniky a cvičení jsou založeny na asociaci informací s písmeny, obrazy a mapami, které pomohou jejich zapamatování.

Při procházení následujím seznamem technik přemýšlejte, jaké strategie se hodí pro vás. Někteří lidé používají písmena, jiní obrazy nebo dokonce písně. Závisí na tom, která technika je pro vás pohodlná a dobře se hodí k vašemu stylu uvažování.

 1. Akronym je vymyšlená kombinace písmen.
  Každé písmeno je pomůckou nebo nápovědou k vybavení si informace, kterou si chcete pamatovat.

  Např.: v angličtine slovo BRASS (“mosaz”) slouží jako akronym k návodu jak střílet z pušky – Breath, Relax, Aim, Sight, Squeeze (“dýchej, uvolni se, zamiř, podívej se, stiskni”).

  Akrostika je vymyšlená věta,
  ve které první písmeno každého slova je pomůckou k zapamatování si myšlenky.

  Například v angličtině Every Good Boy Deserves Fun (“každý hodný chlapec si zaslouží zábavu”) je akrostika k zapamatování si pořadí ke notám akordu G – E, G, B, D, F.

 2. Metoda Loci (lat. Locus = místo): (pro zhruba dvacet předmětů)

  Zvolte si místo, které znáte a které si dobře pamatujete. Představte si, že tímto místem rovně procházíte a vyberte si konkrétní umístění – dveře, pohovku, lednici, poličku, atd. Představte si, že na vybraná místa si dáváte postupně předměty, které si potřebujete zapamatovat. K usnadnění zapamatování je třeba si představit jasně definovaná umístění a předstovat si jak procházíte místností po přímočaré standardní cestě.

  Pokud si například chcete zapamatovat Bedřicha Smetanu, Václava Havla a Jana Amose Komenského, předstate si, jak jdete ke dveřím a na nich je přilepená tisícovka; otevřete dveře a Václav Havel leží na pohovce a přemýšlí o knize a Jan Ámos Komenský hledá zbytek písmenkové polévky v lednici.

 3. Heslová metoda:
  (pro slovíčka v cizím jazyce))

  Nejprve si vyberte české slovo, které z ní podobně jako cizojazyčné, které si chcete zapamatovat. Potom si představte obraz, který obě slova zahrnuje. Např. německé slovo “kostbar” znamená “cenný.” Pro vyvolání českého slova si můžete představit “kost” a “bar.” Poté si představte psy, kteří hrají karty a jeden položí cennou kost na bar. Když uvidíte slovo “kostbar” na testu, měli by jste být schopní si znovu vyvolat představu cenné kosti na baru.

 4. Technika spojení jména s obrazem:
  (pro zapamatováni si jmen)

  Vymyslete si a představte si vztah mezi jménem a fyzickými vlastnostmi dané osoby.

 5. Řetězení:
  (pro uspořádané a neuspořádané seznamy)

  Vytvořte si příběh, ve kterém každé slovo nebo nápad, které si potřebujete zapamatovat, jsou pomůckou pro další myšlenku, kterou si potřebujete vyvolat. Pokud si máte zamatovat slova Napoleon, ucho, dveře a Německo, můžete si vymyslet příběh o Napoleonovi s uchem na dveřích, jak poslouchá lidi, co mluví německy.

Adaptoval Bob Nelson (některé příklady vytvořila Marta Kotonová) z knihy Úplný Řešič Problémů, napsal J. R. Hayes, 1989.

Učenost

Naučte se učit se | Efektivní Návyky k Efektivnímu Učení | Memorizování |
A.S.P.I.R.E. – studijní systém | Kritické Myšleni | Přemýšlet jako genius