Rady a Strategie ke Studování

Studium je jako
slavná nebes Sluncem
Wm. Shakespeare 1564 - 1616
English playwright and poet

Studijního průvodce série

Naučte se učit se/Metakognice

Cesta k efektivnímu učení je založena na poznání

 • sebe
 • vlastních schopností se učit
 • předchozích zkušeností se studiem
 • vlastního zájmu o daný problém a znalostí, které v dané oblasti máte

Pro někoho může být snazší naučit se fyziku než tenis a pro jiného je to obráceně. Studium je proces, který lze rozdělit do několika kroků.

Následující cvičení zahrnuje čtyři kroky, které vám pomohou pochopit, jakým způsobem se učíte.

Začněte kliknutím na jednotlivé kroky a odpovězte si položené otázky. Potom naplánujte svou strategii za použití vašich odpovědí a další materiálů z této série.

Začtěte s minulostí

Co vás na učení dříve bavilo?
Napište k jednotlivým oblastem oblíbené příklady:

 • Čtení?
 • Řešení problémů?
 • Memorizování?
 • Recitace, přehrávání?
 • Učení někoho dalšího? Vysvětlování někomu?
 • Prezentování / veřejná přednáška?
 • Pokládání otázek?
 • Opakování?
 • Sumarizování?
 • Studium o samotě nebo ve skupině?
 • Krátké nebo dlouhé studijní úseky?
 • Používání informací z různorodých zdrojů?

Jakým způsobem jsem získal tyto návyky?
Který způsob učení z tohoto seznamu jsem si skutečně užil?
Kterému se raději vyhýbám?
Jakým způsobem jsem byl nejlépe schopen předat, co jsem se naučil? Psaním, mluvením, rozhovorem, malováním …?

Pokračujte k současnosti

 • Jak mě dané téma zajímá?
 • Kolik času chci strávit studiem tohoto tématu?
 • Jaké další věci soutěží o mou pozornost?
  Co ovlivňuje mou vůli se toto naučit?
 • Jsou vhodné okolnosti proto, abych mohl uspět?
 • Co z toho je v mé moci ovlivnit a co ne?
 • Mohu tyto okolnosti změnit?
 • Mám plán?
  Odráží tento plán mé předchozí zkušenosti a styl učení?

Zamyslete se nad procesem učení

 • Jaký je název tématu, které se chci naučit?
 • Co o daném tématu již vím?
 • Jaká klíčová slova mě ve vztahu k tématu napadají? Rozumím jim?
 • Jaké zdroje budu potřebovat? Učebnici? Internetové stránky, experta, nějakou organizaci …?
 • Když studuji a něčemu nerozumím, zamýšlím se nad tím, proč tomu nerozumím?
 • Sumarizuji si pro sebe průběžně naučenou látku?
 • Potřebuji více času a/nebo studijních zdrojů pro to, aby byl můj čas dobře využit?
 • Mohu s někým utvořit studijní skupinu? Může mi někdo pomoci ji zorganizovat?
 • Jací další „experti“ mi moho pomoci pochopit daný problém?

Zpětné zhodnocení

 • Co jsem udělal správně?
 • Co bych mohl zlepšit?
 • Byl můj plán v souladu s tím, jak chci zacházet se svými silnými a slabými stránkami?
 • Vybral jsem si pro studium správné podmínky?
 • Dodržel jsem svůj plán, měl jsem disciplínu?
 • Poté co jsem uspěl, oslavil jsem svůj úspěch?

Tato stránka je založena na konceptu „metkognice“, původně raženém Flavellem (1976) a poté rozšířeném řadou dalšch autorů.
Učenost

Naučte se učit se | Efektivní Návyky k Efektivnímu Učení | Memorizování |
A.S.P.I.R.E. – studijní systém | Kritické myšleni 1 | Kritické myšleni 2 |
Přemýšlet jako genius