Rady a Strategie ke Studování

Studijního průvodce série

Tipy pro úspěšné skládání testů

Při skládání zkoušky nebo psaní testu musíte ukázat svou schopnost porozumět zkoušenému materiálu nebo předvést určité dovednosti. Je třeba se vyhnout nedbalosti.

Mezi objektivní testy patří například multiple-choice testy, ano/ne testy, doplňovací testy.

Mezi subjektivní metody patří eseje, ústní zkoušky nebo testy s krátkými odpověmi ve větách.

Pokud pochybujete o spravedlivosti nějaké zkoušky nebo o schopnosti testu měřit váš výkon, obraťte se na studijního poradce.

Následující tipy vám moho pomoci uspět při zkoušení vašich znalostí a dovedností:

 1. Analyzujte svůj výkon v předchozích obdobných zkouškách.
  Každý test který podstoupíte vás připravuje na další.
 2. Přijďte včas.
  Připravte si dopředu seznam věcí, které budete potřebovat, aby jste se vyhnuli panice.
 3. Vyberte si pohodlné místo s dostatečným prostorem.
  Nekrčte se – zachovejte dobrý postoj těla.
 4. Buďte uvolnění a sebevědomí.
  Udržte si pozitivní náladu a uvědomte si, že se budete snažit dostat ze sebe to nejlepší. Pokud cítíte paniku, chvíli dýchejte pomalu, zhluboka, úzkost přejde. Nemluvte moc s ostatními studenty těsně před zkouškou – panika je nakažlivá.
 5. Čtěte instrukce pečlivě
  a vyhněte se chybám z nedbalosti.
 6. Pokud máte dost času,
  projděte si nejprve celý test, aby jste získali celkový přehled.
 7. Odpovězte otázky v následujícím „strategickém“ pořadí:
  a. Nejprve snadé otázky – posílí sebedůvěru.
  b. Poté otázky za největší počet bodů.
 8. Zkontrolujte své odpovědi – pokud vám zbývá čas.
  Odolejte pokušení odejít, zkontrolujte, zda máte zodpovězeny všechny otáky a odstraňte zbytečné chyby.
 9.  Opravte chybné odpovědi.
  Někdy se správná odpověď na otázku objeví dále v testu.
 10. Vyberte si pro sebe a adaptujte fungující studijní strategie.
  Zamyslete se nad svými úspěchy a nad tím, co je pro vás obtížné.