Rady a Strategie ke Studování

Studijního průvodce série

Výkladové slohové práce – explanatorní eseje

Při psaní výkladové slohové práce následujte tento postup:

 • Výběr tématu:
  Vyberte si takové téma,
  které nebude vzhledem k plánovanému rozsahu práce příliš široké.
 • Napište si základní tezi:
  Ujistěte se, že základní teze vyjadřuje myšlenku, kterná není ani příliš široká ani příliš specifická na to, aby mohla být efektivně rozvinuta.
 • Vyberte si metody kterými budete téma v textu rozvíjet:
Definice Příklady
Porovnání a kontrast Příčiny a následky
Klasifikace Procesní analýza
 • Připravte si osnovu
  Začněte tím, že si vypíšete hlavní části, které budou tvořit tělo vašeho textu.
  Ke každé části si poté vypište, jaká fakta a materiál bude obsahovat
 • Pro každý plánovaný odstavec textu statě
  si připravte souhrnou tématickou větu, která vystihne podstatu odstavce a zároveň se bude vztahovat k základní tezi práce.
 •  Sepište odstavce statě.
  Každý odstavec statě by měl rozvíjet podpůrné argumenty a fakta vztahující se k tématické větě odstavce.
 • Napište úvodní odstavec
  Úvod by měl obsahovat základní tezi práce, představit jednotlivé části následujícího textu statě a měl by čtenáře zaujmout.
 • Napište závěr
Zdroj: Ida Masters Hollowell, James A. Levernier, A. Franklin Parks, >Sestrojováni Odstavců: Návod k Efektivnímu Psaní. 2. vydaní, New York: St. Martin’s, 1986