Rady a Strategie ke Studování

Studium je jako
slavná nebes Sluncem
Wm. Shakespeare 1564 - 1616
English playwright and poet

Studijního průvodce série

Argumentační a persuasivní (přesvědčovací) eseje

Cílem tohoto druhu esejů je přesvědčit čtenáře o vlastních argumentech,
závěrech a hodnotách podpořených prezentovanými fakty.

Dobrá persuasivní esej je vystavena (nejen) na základě těchto elementů:

 • Fakta , která podporují daný názor
 • Vyjasnění relevantních hodnot a úhlů pohledu
 • Utřídění a prioritizace faktů a hodnot na základě jejich důležitosti
 • Vytvoření a jasné sdělení závěrů, která z faktů vyplývají
 • Přesvedčení čtenáře, že naše závěry jsou založeny na všeobecně přijatých faktech a sdílených hodnotách
 • Sebedůvěra a odvaha sdělit písemně naše přesvědčení

Následující stretegie mohou být užitečné pro úspěšné sepsání přesvědčovací eseje:

 • Poznamenejte si vlastními slovy otázky související s tématem práce
  Přemýšlete o otázkách, které jsou obsaženy v zadání práce opakovaně během získávání podkladů pro práci.
  • Zjišťujte fakta
  • Podpůrné zdroje pro fakta – reference
  • Jaké předsudky nebo tendence mohou „zabarvovat“ příslušná fakta nebo témata?
  • Co si myslíte o argumentech jednotlivých autorů vašich zdrojů?
 • Vypište si fakta,
  zvažte jejich důležitost, prioritizujte, seřaďte, třiďte, vyhazujte.
  Zeptejte se, jaká fakta vám chybí.
 • Obsahuje zadané téma nějaká „horká místa“?
  Vypište si možné emoční reakce na obsah daného problému a později s nimi pracujte.
 • Začněte psát koncept – návrh
  začněte co nejdříve a netrapte se příliš gramatikou
  • Napište první odstavec
   • Představte téma
   • Informujte čtenáře, jaký je váš úhel pohledu!
   • Zaujměte čtenáře, aby si přečetl i zbytek práce
   • Soustřeďte se na tři hlavní body, které rozvinete
  • Zajistěte „tok myšlenek“ z odstavce na odstavec
   • Pište v činném rodu
    („Muž jedl housku“ místo „Houska byla snědena“)
   • Citujte zdroje informací
   • Soustřeďte se na téma a váš úhel pohledu
   • Soustřeďte se na logické argumenty
   • Neshrnujte informace předčasně – počkejte na závěr
  • Závěr
   • Shrňte argumenty, poté formulujte závěry
   • Odkazujte se na úvodní odstavec a na hlavní body textu
   • Závěr by měl
    • Vypíchnout hlavní myšlenky
    • Zachovat pořadí a význam předkládaných argumentů
    • Logicky uzavřít jejich rozvoj
  • Upravte / přepište váš první odstavec, aby lépe odrážel argumenty, které jste rozvinuli a váš závěr
 • Dopřejte si volný den nebo dva
 • Znovu si přečtěte svůj text
  s čerstvou myslí a ostrou tužkou
  • Zamyslete se:
   • Dává text smysl? Jsem o výsledku přesvědčen?
   • Přesvědčí to čtenáře?
   • Budou rozumět mým postojům a hodnotám a souhlasit s údaji, které prezentuji?
  • Editujte, opravujte a přepisujte podle potřeby
  • Zkontrolujte gramatiku!
  • Dejte text přečíst přátelům a poproste je, aby polemizovali s vašimi argumenty.
  • Revidujte text
 • Odevzdejte dílo
 • Oslavte dobře odvedenou práci

Jak reagovat na kritiku:
Berte kritiku jako test vaší schopnosti někoho přesvědčit. Neberte ji osobně.

Pokud ostatní kritizují fakta ve vaší práci,
ověřte je znovu a citujte své zdroje.

Pokud ostatní kritizují vaše hodnoty / postoje,
přemýšlejte o nich. Úspěch v přesvědčování závisí i na otevřenosti druhé strany.

Ve škole a v kurzech máme „bezpečné místo“, kde si můžeme nacvičit svoho dovednosti písemného a mluvenéh projevu. Tyto dovednosti posléze výborně zužitkujeme v dalším životě.

Přesvědčování má další rozměr:
Je postaveno na faktech, které ilustrují závěry.
Z toho vyplývá, že musíte rozumět tomu,
o čem píšete a nemůžete získávání údajů podcenit nebo neuspějete s přesvědčováním nikoho.

S díky inspiraci S. Ryder, Pennsylvania pro tento návod.