Studievejledninger og strategier

De som ved hvordan man lærer ved allerede nok
Henry Brooks Adams

Danske serier

Lære at lære

Din vej mod effektiv læring går gennem

 • Viden om dig selv (styrke og svagheder)
 • Viden om hvordan du lærer
 • Bevidsthed om hvilke læringsstrategier, somdu indtil nu har anvendt med held
 • Villighed til at ændre på hidtidige vaner for at lære mere effektivt
 • Interesse i og viden om det emne/fag du gerne vil lære

Måske har du let ved at lære fysik men det er svært for dig at lære tennis - eller omvendt. Det er vigtigt at vide, hvad der skal til for at lære noget. Hvis du f.eks. har skullet lære at svømme, så tænk over hvad der skulle til. Hvad det end er, man skal lære kan læreprocessen opdeles i forskellige trin. At vide noget om sin egen læreproces kaldes også metakognition, dvs. viden om hvordan man lærer.

Her har vi delt læreprocessen op i fire stadier. Start med at printe dette ud og svar på spørgsmålene. Brug dine svar til at planlægge din læringsstrategi i overensstemmelse med den erkendelse om dig selv, som kommer frem på baggrund af dine svar. Sæt dig realistiske mål, og vær klar over at man kun når sine mål (og lidt mere), hvis man arbejder for dem. Intet kommer af sig selv.

Begynd med fortiden

Hvad har du indtil nu lært om din måde at lære på og dine arbejdsvaner?

 • Kunne du lide at lære? Og at læse? Løse problemer? Lære udenad og gengive det? Fortolke? Lave fremlæggelser?
 • Kunne du lave et resumé?
 • Stillede du spørgsmål til det læste?
 • Huskede du godt, når du lavede diagrammer (mindmaps)?
 • Lærte du mest, når læreren fortalte, hvordan det hele hang sammen? Eller ville du hellere selv finde ud af det?
 • Repeterede du det med mellemrum?
 • Brugte du informationer fra flere forskellige kilder?
 • Arbejdede du bedst i små eller større grupper?
 • Skal du bruge mange små perioder for at læse et stof ind eller har du det bedre med et langt forløb?
 • Lærte du bedst ved at høre noget fortalt? Eller når du selv sad og læste det? Eller foretrak du, at få det demonstreret?
 • Fik du forberedt dig ordentligt i det daglige og til eksamen? Eller læste du det hele op i sidste øjeblik?
 • Kunne du tage dig sammen når du ville? Kunne du prioritere mellem arbejde og fornøjelse?
 • Lavede du oversigter over din arbejdsbelastning i de enkelte uger? Kunne du overskue hvor lang tid, du skulle bruge på en opgave?

Hvordan er dine studievaner? Hvordan udviklede de sig? Hvilke er effektive og hvilke er det ikke? Har du overvejet at noget skulle ændres?

Hvilke former synes du giver dig de bedste muligheder for at vise, at du har lært noget? Gennem et skriftligt arbejde, en fremlæggelse,en test eller noget andet?

Hvor interesseret er du i at lære? Hvor meget tid vil du bruge på det? Hvad er det ellers som kræver din opmærksomhed? Er du villig til at bruge en del tid på at studere også selv om det kolliderer med andre ønsker?

Var du tit bagud med afleveringer og fik du ofte ikke forberedt dig nok til prøver og eksamen?

Er du generelt indstillet på at læse, når du sætter dig til skrivebordet? Og kan du gennemføre det uden at blive distraheret? (motivation og koncentration).

Gå videre til nutiden

Er mulighederne for at lære med succes til stede? Stil dig selv disse spørgsmål:

 • Hvad kan jeg kontrollere, og hvad ligger udenfor min kontrol?
 • Hvad påvirker min lyst til at lære?
 • Har jeg en plan? Tager min plan højde for mine tidligere erfaringer og læringsstil?
 • Har jeg selvdisciplin nok til at blive ved med at læse, når jeg har sat mig for det?
 • Overvejer jeg hvad mine handlinger medfører på kort og langt sigt?
 • Overvejer jeg min egen rolle i læringsforløbet? Og er jeg aktiv i min egen læreproces?
 • Overvejer jeg hvordan jeg lærer bedst, og tager jeg hensyn til det? (f.eks. visuelt (gennem diagrammer), ved at høre foredrag, læse om, arbejde med hænderne, få det vist, osv.).
 • Passer min læringsstil til den uddannelse jeg er i gang med?

Læringsprofilanalyse:

Hvor er min styrke og hvor er mine svagheder i forhold til at lære? (udfyld nedenstående skema for at give dig et overblik over din læringsprofil). Brug resultaterne til at arbejde videre med dig selv.

Eks. Styrke : Jeg synes, det er spændende at lære nyt

Svaghed : Jeg har svært ved at tage mig sammen til at gøre det, jeg har sat mig for.

Muligheder : Jeg har egen bærbar computer, min bror kan hjælpe mig med matematik.

Trusler : Jeg har for meget erhversarbejde, jeg drikker for meget i weekenden og er først klar til at læse om tirsdagen.

Se også:

Time management | Lære at lære | Tænk som genierne