Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập

* English index * Tìm kiếm * visitor center *

Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập Tìm kiếm

 

Tìm kiếm Tùy Chỉnh

Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập/Study Guides and Strategies là một trang web giáo dục được lập ra và duy trì bởi Joe Landsberger . Những lời khuyên trong cẩm nang này được các học sinh sinh viên trên nước Mỹ và thế giới sử dụng rộng rãi. Trang web này được cập nhật lần cuối vào ngày 02-11-2005. Quyền tái bản được bảo đảm nếu tái bản dưới dạng copy miễn phí, in ấn, và phân phát dưới hình thức giáo dục phi thương mại với mục đích giáo dục rõ ràng. Không cần thiết phải ghi đường link đến trang web. Xin chỉ lưu ý trang web vẫn đang tiếp tục nâng cấp thường xuyên. Vì lý do đó, xin không đăng tải nội dung trang web này trên mạng Internet mà không xin phép.”

Thông tin về trang web và bản quyền từ năm 1996
Trang web cá nhân của