Studievejledninger og strategier

Tid opdager sandheden
Annaeus Lucius Seneca
4 BCE - 65 AD
Roman philosopher/dramatist

Danske serier

Time management

At have styr på tiden i forhold til det at studere handler om at lave en plan og følge den. Det handler også om prioriteringer i forhold til andre aktiviteter, altså om at afgøre hvad man vil bruge tid på.

Gode råd

 • Skab overblik over din tid
 • Tænk over hvordan du bruger din tid
 • Forsøg at finde ud af i hvilket omfang du spilder din tid
 • Prøv at finde ud af hvornår du er mest produktiv

Hvis du skaber et overblik over,
hvordan du bruger din tid vil du også blive bedre i stand til at forudsige, hvornår du kan blive færdig med en bestemt opgave.

 • Lav en liste over alt det du skal gøre (en to-do liste). Skriv ned hvad du absolut skal gøre lige nu, hvad du kan gøre senere, hvad du evt. kan få en anden til at gøre, og hvad du kan udsætte til senere. Kryds af eller streg en opgave ud, når du har udført den. Det kan give en stor tilfredsstillelse at se mængden af udstregede opgaver.
 • Få dig en kalender med mulighed for at skrive daglige gøremål samt have oversigt over ugens gøremål, så du kan skabe overblik over, hvornår du skal gøre hvad. Skriv møder, timer og opgaver ned kronologisk i et skema eller en logbog. Vær altid på forkant med hvad du skal den enkelte dag, og forsøg så vidt muligt altid at gå til ro med en viden om, at du er forberedt til den næste dag.
 • Brug muligheden for langtidsplanlægning i din kalender. Det skaber overblik og giver dig mulighed for at udnytte din fritid konstruktivt, idet overblikket er den bedste måde til at undgå stress.

Planlæg effektiv brug af studietiden

 • Sørg for at få sovet nok, spis sundt og tilgodese positive fritidsaktiviteter. Det giver dig energi til at studere.
 • Sørg for at opgaver får første prioritet, både afleveringer og læsning.
 • Før du går til undervisning/forelæsninger så tænk over, hvilke spørgsmål du kunne stille.
 • Sæt tid af til lige at læse igennem, hvad der skete i en time (eller forelæsning). Husk at man glemmer det meste i løbet af 24 timer, hvis man ikke sørger for at repetere.
 • Lav et overslag over den tid du skal bruge til at forberede dig, inden du sætter dig til at læse. Det vil give dig ro, fordi du ved, hvornår du sådan ca. er færdig.
 • Få dig et passende sted at forberede dig. Der skal ikke være for mange muligheder for distraktioner.
 • Hvis du kan se, at der er ’mellemtimer’ eller døde perioder, så udnyt tiden til at læse eller få lavet nogle opgaver. Evt. sammen med andre.
 • Indbyg regelmæssig repetition af det, du læser for at undgå at glemmer for meget. Det vil også hjælpe dig med at skabe overblik over, hvad du kan og ikke kan.

Selv om det er godt at lave skemaer over ens tidsforbrug, så skal man ikke blive en slave af det. Man må og skal være fleksibel.

Go to Setting goals/Making a schedule

Try the University of Minnesota'Assignment Calculator

Se også:

Time management | Lære at lære | Tænk som genierne