Οδηγούς σπουδών και τις στρατηγικές

Ελληνική σειρά

Διαχείριση Χρόνου

Φτιάξτε το Χρονοδιάγραμμα βάσει του σχολικού σας ημερολογίου

(Αυτά είναι η κεντρική ιδέα , δεν περιγράφονται πολλές λεπτομέρειες)

Πάρτε ενα αντίγραφο του σχολικού σας ημερολογίου (όλης της χρονιάς η εξαμήνου)

Εισάγετε σε αυτό τις σημαντικές ημερομηνίες για τις σχολικές σας δραστηριότητες:
Τεστ, εκθέσεις, εργασίες, προόδους και τελικές εξετάσεις, διακοπές , μέρες μελέτης κλπ.

Εισάγετε σε αυτό τις σημαντικές ημερομηνίες
της κοινωνικής και οικογενειακής σας ζωής

Κάθε εβδομάδα
φτιάξτε ενα ημερήσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργασίες ρουτίνας καθώς και σημαντικές ημέρες

Αναρτήσετε το πρόγραμμα αυτό στο μέρος
που μελετάτε για συνεχή αναφορά και αναθεώρηση, καθώς και για να σημειώνετε την πρόοδο σας.

Κάθε βράδυ φτιάξτε ενα πρόγραμμα
που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε την
επόμενη μέρα σας, συμπεριλάβετε σε αυτό
εργασίες ρουτίνας, θελήματα και σημαντικές συναντήσεις

Κάθε πρωί κάντε μια ανασκόπηση του προγράμματος της ημέρας