Οδηγούς σπουδών και τις στρατηγικές

Ελληνική σειρά

Διαχείριση Χρόνου

Προγραμματισμός Ημέρας Μελέτης

Το να κρίνεις πως καταναλώνεις το χρόνο σου , θα σε βοηθήσει να θέσεις προτεραιότητες στούς στόχους και τους σκοπούς σου.

Η παρακάτω άσκηση Flash μπορεί να βοηθήσει:

Πως τα πήγατε ? Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα για αναφορά