הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

תמציתיות היא
 אחותה של כישרון
אנטון צ'כוב, רוסי
1860 - 1904


אסטרטגיות כתיבה סוגים

חמש פסקה מאמר

חיבור בחמישה סעיפים

חיבור בחמישה סעיפים מודד את כישורי הכתיבה הבסיסיים של הסטודנט, והוא משמש גם לתרגול בזמן מדוד. השתמש במדריך זה כדי לתרגל ולהצליח באופן כתיבה זה.

להתחיל פרושו להתארגן:
נתח את המשימה, הבן מה נדרש.
סמן עם מרקר סימון, הדגש מילים חשובות המגדירות את הנושא. אז, התחל לתכנן את החיבור.
למשל, קבלת הוראות כתיבה כדלקמן:
קבלת מתנה שזכורה לך לטובה. היא נתנה לך באירוע חשוב או כל סיבה אחרת. ספר על מתנה זו ומדוע היא זכורה לטובה. תאר את הסיבות והנסיבות של קבלת המתנה. הוסף תאור שלה וכיצד הרגשת כאשר קבלת אותה.

המטרה היא לכתוב חיבור תיאורי על מתנה שקבלת

הנושא הוא מתנה בלתי נשכחת
שלושת תת הנושאים העיקריים הם:

 •  הסיבה שהיא ניתנה
 • תיאור שלה
 • כיצד הרגשת כאשר קבלת אותה

תכנן את החיבור בחמישה סעיפים וכלול את המרכיבים הבאים:

סעיף הקדמה

משפט נושא כללי: מתנה בלתי נ שכחת

 1. תת-נושא הסיבה שהיא ניתנה
 2. תת-נושא תיאור שלה
 3. תת-נושא: כיצד הרגשת כאשר קבלת אותה

(מעבר)

סעיף תמיכה ראשון

הצג מחדש תת-נושא 1

דוגמאות ופרטים לתמיכה

מעבר

סעיף תמיכה שני

הצג מחדש תת-נושא 2

דוגמאות ופרטים לתמיכה

מעבר

סעיף תמיכה שלישי

הצג מחדש תת-נושא 3

דוגמאות ופרטים לתמיכה

מעבר

סעיף סיכום וסגירה

סיכום ומסקנה של התיזה, נושא ראשי ותתי נושאים במילים אחרות

כתוב את החיבור!

חשוב קטן. בנה את החיבור בהדרגה.
חלק את החיבור לחלקים ופתח כל חלק בנפרד ובהדרגה

סעיף ההקדמה

 • סעיף ההקדמה נותן את הטון
  הוא לא רק מציג את הנושא, אלא לאן פניך מועדות (התיזה). אם תעשה עבודה טובה בפתיח תוכל לגרור את הקורא לתוך ה"חוויה" שלך. התאמץ בחלק הזה ותוכל לקטוף את הפירות.
 • כתוב בלשון "פעיל"
  יש בה יותר עוצמה מאשר בלשון "סביל". עשה זאת עבור כל משפט. אל תשתמש בשפם גוף "אני" אלא אם כן אתה מספר סיפור אישי.
 • מבנה משפט מגוון
  המנע ממבנה משפט החוזר על עצמו. למשל, אל תתחיל תמיד בנושא של המשפט.
 • עשה סיעור מוחין כדי למצוא רעיונות תומכים
  הרעיונות התומכים הטובים ביותר הם אלו אשר יש לך ידע עליהם. אם אין לך ידע עליהם אינך יוכל לעשות עבודה טובה בכתיבה עליהם. אל תחליש את החיבור בטיעונים בלתי יעילים.
 • תרגל כתיבת סעיפי פתיחה בנשואים שונים
  גם אם אינך משתמש בהם, הם יכולים לשמש להשוואה בעתיד. יעודד אותך גם לראות את מסלול ההתקדמות שלך בכתיבה.

סעיפי תמיכה

 • כתוב מעבר כדי לעבור לתת סעיף.
  כל סעיף צריך לזרום אל הסעיף הבא.
 • כתוב את משפט הנושא
  המעבר יכול להיות כלול במשפט עצמו.
 • רעיונות תומכים, דוגמאות, פרטים חייבים להיות קשורים לתת הנושא.
  ישנה נטייה לכלול כל דבר בסעיפים התומכים. המנע מכך. העבודה שעשית קודם עם דוגמאות ופרטים תעזור לך להישאר ממוקד.
 • גוון במבנה המשפט
  המנע מחזרות. המנע מתחילת משפט שחוזר על עצמו (נושא + פעל + מושא ישיר)

סעיף סיכום או סגירה
זהו סעיף שקשה לכתוב אותו באופן יעיל.
אל לך לחשוב כי הקורא מסיק ומבין את כוונתך

 • הצג מחדש את סעיף ההקדמה / התיזה בצורה מקורית.
  אל תעתיק פשוט את הסעיף ההתחלתי.
 • סכם את טיעונך במידה מסוימת של סמכות
  סעיף זה צריך להשאיר את הקורא ללא שום ספקות לגבי עמדתך או חשיבתך
 • הפגן עצמה היות שזהו הרושם האחרון שתעשה על הקורא

ערוך את החיבור ועיין מחדש

בדוק דקדוק ושגיאות כתיב
בדוק שהפעלים מתייחסים לנושא ושהזמנים עקביים

בדוק את כל החיבור בהתייחסות להיגיון שבו
האם המחשבה זורמת? המנע מקטעים בלתי הגיוניים או יותר מדי פרטים

בדוק כל משפט בנפרד

 • השתמש בפעלים "פעילים " במקום "סבילים"
  המנע ממשפטים סבילים
 • השתמש במשפטים ומילות מעבר
  המנע מלהתחיל משפט במילה "יש". למשל המשפט "יש צורך לעשות הגהה" יהיה "הגהה היא דבר הכרחי".
 • היה תמציתי
  אבל גוון באורך ובמבנה של המשפטים

בקש מחבר הבקיא בתחום לעיין בחיבור ולתת לך הערות, ולנסח מחדש את מה שאתה מנסה לומר. אתה עשוי להיות מופתע.

מותאם באישור:
Kasper, J. The Five Paragraph Essay, 14 January, 1999, http://www.geocities.com/SoHo/Atrium/1437/eval.html (9 June 2001

ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרותחיבור מצגת או הסבר |
כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה