הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אני נהנה ללמוד
כי כך אני יכול ללמד
סנקה 4 לפננה"ס

השתתפות בכיתה סדרה

14 הצעות להשפיע על מורים

הדרך בה הנך מתקשר עם המורים שלך משתקפת בהצלחתך בקורס.

ככלל, מורים מתרשמים מלומדים שמבטאים עניין אמיתי בחומר הנלמד ושואלים שאלות טובות. הדרך הטובה ביותר לזכות ביחסו הטוב של המורה הוא להיות "תלמיד מתעניין".

להלן כמה אסטרטגיות כדי להראות את עניינך וסקרנותך:

 • אל תבקר, תשפוט, או תתלונן על המורה או הדרך בה הוא מלמד.
 • אפשר למורה לדעת מה מעניין אותך בקורס
 • חייך
 • דע והשתמש בשם של המורה
 • הקשב למה שיש למורה לומר על עצמו/ה
 • דבר שמונחים שמעניינים את המורה
 • אפשר למורה לדעת שהנך חושב שהו/היא חשוב/ה
 • המנע מויכוח
 • אם הנך טועה, הכר בזאת מהר ובדרך נעימה
 • שאל שאלות. אל תיתן הוראת
 • נסה בכנות לראות את הצד של המורה
 • אפשר למורה לראות שבאמת יש לך כוונה להצליח
 • היה תמיד מצויד בספר השייך לשיעור
 • הגש את כל העבודות בזמן לאורך תקופת הלימודים
לקוח ומותאם מתוך : "כיצד לזכות בחברים ולהשפיע על אנשים אחרים" מאת:
 Dale Carnegie, New York: Simon and Schuster Inc., 1936.

ראה גם:

להתכונן ל לימוד בכיתה | תשומת לב בכיתה | דיונים כיתתיים והשתתפות |
רישום מודרך שיטה למידה בשעור | הצעות להשפיע על מורים | לרשום בשיעור |
לראיין לפרוייקטים כיתתיים | ארגון פרוייקטים גדולים  | הרצאה בפני ציבור |
שיקולים ותהליכים חקירת מקרים | ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים