הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

הידע מתחלק לשני סוגים. אחד הוא הידע שלנו על הנושא והשני הוא הידע על מקורות המידע העומדים לרשותנו.
סמואל ג'ונסון, אנגלי .
1709 - 1784


השתתפות בכיתה סדרה

שיקולים ותהליכים חקירת מקרים

מה: חקירת מקרים *

 • היא סיכום או תמצית של מקרים אמיתיים מבוססים על נתונים ומחקר
 • דורשת ממך לעבוד בבדידות ולחשוב על נושאי המפתח המעורבים, בקשר לתיאוריה ולסביבה הכללית
 • מזהה אסטרטגיות מתאימות לפתרון וסיכום הסוגייה
 • שוקלת בעד ונגד עבור צעדי תיקון / אפשרויות / אסטרטגיות
 • ממליצה ומציגה רציונל לפתרון הטוב ביותר לסוגיה

איך: תהליך פיתוח חקירת מקרה

 • הגדר את המטרה לש חקירת המקרה
 • זהה את השחקנים הראשיים בארגון ואת "בעלי האינטרסים"
 • זהה קבוצות יעד אחרות בארגון, לקוחות, ספקים וכד'
 • ציין את היעוד הרשמי של הארגון הנחקר
 • ציין את היעוד ההיסטורי של הארגון
 • ציין את היעוד המובן של בעלי האינטרסים בתוך הארגון
 • דרג את החשיבות של בעלי האינטרסים, כן לפי מקבלי החלטות או תוצאות סופיות
 • הגדר את תהליך קבלת החלטות
 • ציין תהליך קבלת החלטות בלתי רשמית
 • זהה את תהליך הייצור או השרותים הניתנים על ידי הארגון
 • זהה מנגנוני תמיכה
 • זהה מתחרים

מהי המסגרת המקצועית של המתחרים?

 • ציין את הבעיה העיקרית
 • ציין את הבעיות הנובעות ממנה והשלכות
 • ציין תפקודי הנהלה
 • ציין את תפקידי ספקי המוצר / שרות
 • זהה נושאים אסטרטגים
 • זהה החלטות שיש לקבל
 • זהה גורמי סיכון
 • זהה רקע היסטורי
 • הגדר אפשרויות לתיקון
 • השווה אפשרויות במונחים של בעד ונגד, תיאוריות וגורמי סיכון
 • תן המלצות ונמק
 • רשום סיכום המתמקד בגורמי מפתח

ראה גם:

להתכונן ל לימוד בכיתה | תשומת לב בכיתה | דיונים כיתתיים והשתתפות |
רישום מודרך שיטה למידה בשעור | הצעות להשפיע על מורים | לרשום בשיעור |
לראיין לפרוייקטים כיתתיים | טופס הסכמה לראיון (בהקלטה) |
ארגון פרוייקטים גדולים | שיקולים ותהליכים חקירת מקרים |
ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים | הרצאה בפני ציבור