הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

השטן יכול לצטט מן התנ"ך לצרכים שלו
הסוחר מונציה, וויליאם
שקספיר, בריטי
1564 - 1616


אסטרטגיות כתיבה סוגים

ציטוט אתרי אינטרנט

סגנונות ציטוט

APA | AMA | Chicago | MLA | Turabian

העזר ברשימת הסגנונות כדי ליצור ציטוטים מעבודות,
אתרים, ומקורות ביבליוגרפים בסוף כל עבודה

התחשב ב

 • הסגנון הנדרש על ידי המרצה או הקורס
 • הוראות במדריך לציטוט לרשימת המקורות
 • הוראות במדריך לציטוט לתחתית הדף
 • הוראות במדריך לציטוט במידע מפורט

להלן דוגמאות לציטוט בשפה האנגלית

American Psychological Association (APA) style

Example:
Landsberger, J. (n.d.). Citing Websites. In Study Guides and Strategies. Retrieved May 13, 2005, from http://www.studygs.net/citation.htm .

General guidelines:

 • General format/sequence:
  Author. (Date published if available; n.d.--no date-- if not). Title of article. Title of web site . Retrieved date. From URL.
 • Separate items of citations with periods
 • Use hanging indents following the first line
 • List entries alphabetically by author, if no author list title first
 • See also http://www.apastyle.org/elecgeneral.html

American Medical Association (AMA) style

Example:
1. Landsberger J. Citing Websites. Study Guides and Strategies. 12 May 2005. Available at http://www.studygs.net/citation.htm, Accessed May 13 2005.

General guidelines:

 • General format:
  Author's last name and first initial(s) (no space between initials, as JF). Organization/publisher. Webpage title. Website title. Date pubished/revised. Available at URL. Accessed date.
 • Number and list entries in the order they are cited in the text
 • Separate items of entries with periods ·

Chicago style

Example:
Joseph Landsberger. "Citing Websites." (2004). http://www.studygs.net/citation.htm (Accessed 13 May, 2005).

General guidelines:

 • General format:
  Author, "Webpage title." date published, < URL > ( date accessed )
  -- quotes " " angle brackets < > parentheses ( )
 • List entries alphabetically by author's name in the order of appearance in the document, first name before surname
 • Separate items of entries by periods (commas are used for page notes)
 • Use hanging indents following the first lin
 • Date accessed is included only if important

Modern Language Association (MLA) style

Example:
Landsberger, Joseph. “Citing Websites." Study Guides and Strategies . 12 May 2005. 13 May 2005. < http://www.studygs.net/citation.htm >.

General guidelines:

 • List entries alphabetically by author (if no author list title first)
 • Separate items of entries by periods
 • General format:
  Author, last name first. "Webpage title." Website title. Organization/publisher. Date published/updated. Date accessed. < URL >

Turabian style

Example:
Landsberger, J. n.d. Citing Websites. St. Paul, MN. Accessed 13 May, 2005. Available from http://www.studygs.net/citation.htm.

General guidelines:

 • List entries alphabetically by author (if no author list title first)
 • Separate items of entries by periods
 • General format:
  Author last name, first initial. Published date. Webpage title. Publisher/location. Accessed date. Available from URL.
 • indent after first line by five spaces
 • n.d. refers to no published date being found

ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | עקרונות הכתיבה שלבים א - ב | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות |
חיבור מצגת או הסבר | כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה