הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אני ניגש לשאלות
 אלו מחוסר רצון,
מכיוון שאלו נושאים רגישים,
אך שום דרך לפתרון ללא התמודדות איתם.
טיטוס ליביוס, רומאי
59 לפנ"ה – 17 ל"סהשתתפות בכיתה סדרה

טופס הסבמה לראיון
(בהקלטה)

העתק את הטקס שלהלן והדבק אותו במסמך במעבד תמלילים.
אח"כ התאם אותו עם המורה או סמכות אחרת בבי"ס.
ראה גם "ראיון לפרויקט כיתתי"

טופס הסכמה לראיון

שם הפרויקט
קורס/כיתה #
עיר/שכונה
מדינה
תאריך

סיכום הסבר על הפרויקט, חתימה של בעל סמכות בבי"ס, מטרת הראיון ושימושו, סודיות, צורת אחסון של הרישומים (ארכיון).

לא כן הנני נותן את הסכמתי ש...
ראיון זה יהיה מוקלט (שמע/וידיאו)
שמי יהיה מוזכר
הסרט/רישום יהיו שמורים בארכיון
המידע יתפרסם בציבור


 


חתימת המרואיין

 


חתימת מלווה אם המרואיין הוא מתחת לגיל 18

 


חתימת המראיין

 


תאריך

שאלות הקשורות בפרויקט זה יופנו ל:


........................ (פרטי קשר)

ראה גם:

ארגון פרוייקטים גדולים | ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים |
הרצאה בפני ציבור | שיקולים ותהליכים חקירת מקרים |
 לראיין לפרוייקטים כיתתיים | טופס הסכמה לראיון (בהקלטה)