הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

למידה ללא מחשבה היא עבודת שווא
קונפוציוס


קריאה סדרה

קריאה ביקורתית

אסטרטגיות לקריאה ביקורתית

שאל את עצמך את השאלות הבאות בזמן קריאה

 • מהו נושא הספר או קטע קריאה?
 • אילו סוגיות מוצגות?
 • לאילו מסקנות מגיעה המחבר בהקשר לסוגיות
 • מהן סיבות המחבר להצהרותיו?
 • האם המחבר משתמש בעובדות או תיאוריות או באמונות?

עובדות ניתן לבדוק
תיאוריות יש להוכיח ואין לחשב אותן בעובדות
דעות יכולות להיות מבוססות על שכל ישר, אך לא בהכרח
אמונות מטבען אין אפשרות לבדוק או להוכיח

 • האם המחבר משתמש במילים ניטרליות או מעורבות ברגש? קוראים ביקורתיים מסתכלים מעבר לשפה על מנת לבחון עם הטיעונים ברורים.
 • שים לב מדוע הנך מקבל או לא מקבל את טיעוני המחבר.

אפיונים של בעלי חשיבה ביקורתית

 • הם כנים עם עצמם
 • הם מתנגדים למניפולציות
 • הם מתגברים על בילבול
 • הם שואלים שאלות
 • הם מבססים את שיפוטם על ראיות
 • הם מחפשים הקשרים בין הנושאים
 • הם עצמאיים מבחינה אינטלקטואלית

ראה גם:

ראה גם:

קריאה ביקורתית | לסכם מספר לימוד | כיצד לקרוא מאמר | קריאת חומר קשה |
קריאה מהירה והבנה | הדגשה וקו תחתון | קריאה בשיטת סשקד"ח