הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אבי עדיין קורא את המילון יומיום. הואאומר כי חייך תלויים בכוח שלך לשלוט במילים.
ארתור סקרגיל, אנכלי שאלונים
1938

אסטרטגיות כתיבה סוגים

מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, בדיקות

מילים אלו הן "הנחיות" המבקשות ממך לענות, להגיש מידע בדרך מסוימת, שונות לענות על שאלה או כתיבת עבודה!

השווה:
בחן איכויות, או תכונות, על מנת לגלות דמיון. "השווה" בדרך כלל הוא השוואה למשהו אחר: עליך להדגיש את נקודות הדמיון, למרות שאפר גם לציין את ההבדלים.

ניגוד:
הדגש שוני, הבדלים בין הדברים האירועים או האיכויות.

בקר:
בטא את השיפוט שלך או הדרך הנכונה או דרך לתיקון. ערוך דיון על המגבלות או אפשרויות של התכנית או עבוד על שאילתות.

הגדר:
זמן פרושים ומשמעויות ברורות, מדויקות וסמכותיות. פרטים אינם דרושים אבל יש לציין מגבלות של הגדרות. זכור וקח בחשבון את אופי הכיתה וכיצד הנושא או המושג מתקשר לאחד או רבים בכיתה.

תאר:
בתשובה של תאור עליך לאפיין, לאייר ולהמחיש במילים או בצורת סיפור.

המחש בתרשים:
לגבי שאלה שמבקשת תרשים עליך לצרף ציור, איור או כל המחשה גראפית בתשובה שלך. בכלל הנך מצופה לתת כותרת לתרשים שלך ולפעמים לצרף הסבר קצר או תאור.
ערוך דיון:
דיון על המושג אשר מופיע לפעמים בשאלות מפנה אותך לבחון, לנתח בקפידה ולהציג נקודות שיש לקחת בחשבון בעד ונגד ביחס לבעיות או לסוגייה הנידונה. סוג זה של שאלות דורש תשובה רחבה ומפורטת/

מספר:
המילה מספור מתייחסת לתשובה בצורה של רשימה או סקירה. בשאלות כאלו עליך לרשום את הנקודות הדרושות אחת אחרי השנייה.
הערך:
בשאלת הערכה הנך מצופה להציג את הבעיות בצורה מפורטת עם דגש על יתרונות ומגבלות. הערכה פירושה נקודת שיפוט אישית וסמכותית של שני ההיבטים, בעד ונגד.

הסבר:
בתשובות הסבר דרוש ממך להבהיר ולפרש את החומר המוצג על ידך. בסוג כזה של תשובה עדיף לציין את ה"איך" או ה"מדוע", לאסוף הביטים שונים, ניגודים או מידע מבוסס על ניסויים, ולהוסיף נימוקים בכל מקום אפשרי. השאיפה היא להציג תמונה ברורה של נושא שהנך דן בו.

המחש
:
שאלה הדורשת ממך המחשה בדרך כלל דורשת ממך להסביר או להבהיר את תשובתך לבעייה על ידי הצגת איות, תמונה, תרשים או דוגמא מוצקה.

פרש:
שאלת פרשנות דומה לשאלה הסבר. עליך לתרגם, להדגים, לפתור או לנמק בקשר לסוגיה, ובדרך כלל לתת את נקודת השיפוט שלך או תגובתך לבעיה.
נמק:
כאשר הנך מתבקש לנמק את תשובתך עליך להוכיח או להראות ביסוס לטיעונים שלך. בתשובות מסוג זה עליך להציג ראיות באופן משכנע.
ערוך רשימה:
עריכת רשימה היא דומה למספור. בשאלות מסוג זה הנך מצופה להציג סדרה של פריטים או טבלה. תשובות אלו הן תמיד מתומצתות.
סקירה:
תשובת סקירה היא תאור מאורגם. עליך לתת נקודות עיקריות וחומר השלמה חשוב, תוך כדי הימנעות ממתן פירוט יתר, וכן להציג את המידע בסדר וסיווג שיטתי.

הוכח:
שאלה הדורת הוכחה היא שאלה הדורשת אימות ווידוי. בדיונים מסוג זה עליך לקבוע דבר עם ביסוס יציב על ידי הבאת ראיות או טעונים הגיוניים.
התייחס:
בשאלה הדורשת ממך התייחסות להראות יחס או להתייחס , עליך להדגיש את הקשרים והשייכות בין הגורמים בהמחשה.
חזור:
חזרה מהווה בחינה מחדש מנקודה ביקורתית. עליך לנתח את הנושא ולהעיר או לפרש את הנקודות העיקריות של הבעיה באופן מסודר.
הצהר:
בשאלות הדורשות ממך לפרט, לתת, להצהיר או להציג, עליך לדון בנקודות העיקריות של הבעיה באופן קצר וברור. אפשר להימנע מהצגת יתר פרטים, דוגמאות או המחשות.

סכם:
כאשר הנך מתבקש להגיש סיכום של בעיה או נושא, עליך לעשות זאת בצורה מתומצתת בהתבסס על הנקודות העיקריות. אין להוסיף כאן פרטים, פרשנות והמחשות.
מעקב:
כאשר הנך מתבקש לתת סקירה של מהלך אירוע, עליך לתאר רצף של תהליך, רצף היסטורי, או רצף של התפתחות, החל מנקודת המוצא. תאורים כאלה דורשים בדיקה או חקירה של הנושא.


ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | עקרונות הכתיבה שלבים א - ב | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות |
חיבור מצגת או הסבר | כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה