הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

עלי להמציא שיטה או להיות שבוי בשיטתו של אדם אחר
וומ. בלייק – אנגלי
1757 - 1827


מתמטיקה ומדעי סדרה

כתיבת דוח"ות מעבדה

ועבודות מדעיות

מטרת דוח"ות מעבדה ועבודות מדעיות:

 • לשכנע אחרים לקבל או לדחות תזות על ידי הבאת נתונים ובאורם
 • לפרט נתונים, תהליכים ותוצאות לחוקרים עתידיים
 • להתקבל כחלק מקהילייה עתירת ידע מדעי לאחר פרסום ואישור
 • להפוך למקור מידע מוסמך להשוואות עתידיות

פורמט:
דו"ח מעבדה טיפוסי כולל: כותרת, תקציר, מבוא, חומרים ושיטות, תוצאות, דיון, הבאת מקורות וספרות מקצועית

כותרת:

 • משקפת את החומר העובדתי בפחות מעשר מילים ובצורה ישירה
 • מכילה מילות מפתח שחוקרים ומנועי חיפוש באינטרנט יכולים לזהות

תקציר:
מסכם בפסקה מתומצתת את מטרת הדו"ח, הנתונים המובאים ומסקנות עיקריות, בכ-100-200 מילים

מבוא:

 • מגדיר את נושא הדו"ח: "מדוע בכלל התקיים המחקר?"
 • מספק רקע של מידע ומחקרים רלוונטיים: " מה המידע שכבר קיים בנושא?"
 • מפרט מטרות ו/או יעדים מדעיים: " מהן התזות ומהם כיווני הניסוי עבור המחקר?"

חומרים ושיטות:

 • רשימת חומרים המשמשים למחקר, כיצד הם משמשים, היכן מתבצעת העבודה (במיוחד חשוב עבור מחקרים בשטח)
 • תיאור של פרטי ציוד המשמש למחקר ושל תיאוריות עבור חקר וניתוח
 • מתן פירוט מספק עבור הקורא כדי להבין את הניסוי מבלי להיות מוצף חומר. כאשר העבודה מיישמת במדויק שיטה המוזכרת בספר או דו"ח אחר, יש לתת הזכור מדויק של המקור

תוצאות:

 • התרכז בדברים העיקריים ולא בפרטים טריוויאליים
 • סכם את הנתונים מתוך הממצאים מבלי לדון בהשלכות
 • ארגן את המידע בטבלאות, גרפים, תמונות וכד'. נתונים המוגשים בטבלאות אין להגיש באופן המחשה אחר כדי לא ליצור כפילות
 • הוסף כותרת לכל טבלה או גרף. הוסף מקראה לקיצורים וסמלים או שיטות מיוחדות
 • מספר את אמצעי ההמחשה והזכר אותם בטקסט באמצעות המספור
  1. גרף 1 מראה שהפעילות.....
  2. הפעילות מופחתת לאחר חמש דקות (גרף 1)

דיון:

 • הוסף באור לנתונים. אל תציין שוב את התוצאות
 • ציין קשר בין התוצאות לבין המידע והתיאוריה
 • הסבר את ההגיון שמאפשר לך לקבל או לדחות את ההיפותזה ההתחלתית
 • הזכר ספקולציות אך ציין שהן רק ספקולציות
 • הוסף הצעות לשיפור הטכניקות, או ספק הבהרות בנושאים לא ברורים עבור מחקרי המשך.

מקורות וספרות מקצועית:

 • ציין רק מקורות עבור הדו"ח ולא ביבליאוגרפיה כללית של העבודה
 • סדר בסדר א-ב לפי שם המחבר
 • העזר בהנחיות כלליות להבאת ציטוטים

סגנון כללי:

 • שאף להגיון ודיוק. המנע מדו-משמעויות על ידי שימוש דקדוקי נכון
 • שמור על כתיבה בלתי אישית. המנע משימוש בגוף ראשון
 • השתמש בזמן עבר והיה עקבי: שים לב המילה "מידע" היא בלשום יחיד. המילה "נתונים" היא בלשום רבים.
 • עבור שמות מדעיים השתמש בגופן "איטליק"
 • השתמש במידות וקיצורי מידות בצורה המקובלת.
 • כתוב מספרים קטנים מ-10 באותיות (למשל: שני הסברים עבור שישה גורמים)
 • כתוב מספרים עבור ספרות גדולות מ-10 ועבור מידות (למשל: 6 מ"מ, 156 )
 • מנה אדם ניטראלי לבדיקת הדו"ח לפני הגשה
מותאם מתוך:
adapted from Biological Investigations, 5th ed. by Warren D. Dolphin

ראה גם:

פתרון משוואות ליניאריות | פתרון בעיות מילוליות |
כתיבת דוח"ות מעבדה ועבודות מדעיות | פתרון בעיות בשיטה מדעית |
כתיבת מאמר לקידום מוצר או רעיון