הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

עלי להמציא שיטה או להיות שבוי בשיטתו של אדם אחר
ויליאם בלייק – אנגלי
1757 -1827


השתתפות בכיתה סדרה

לרשום בשיעור

באפשרותך לפתח שיטה משלך לרישום בשיעור ואסטרטגית למידה:

רשום *צמצם *דקלם *חשוב *חזור
Record * Reduce * Recite * Reflect * Review

הצטייד בפנקס רישומים נוח לשימוש, עם דפים נשלפים:
זה יאפשר לך להוסיף, למחוק, ולארגן את הדפים ואת החומר מחדש.

התחל את רישומי כל שיעור עם דף פתיחה להערות מאוחרות והכנות למבחן.

דף רישומים לדוגמא:

כותרת
 • שיעור/נושא או כותרת או מספר
כותרת, המשך
 • שמות של מרצים אורחים, כולל הרצאות של חברים
2. צמצם; לאחר רישום של שיעור:
 • מילות רמז/מפתח
 • משפטים
 • שאלות

מידע קשור מתוך הספר או מקורות אחרים

1. רשום / ערוך דו"ח

זיהוי נקודות עיקריות


לכידת רעיונות מרכזיים

השתמש בסקירות או מפת מושגים

השתמש במילים ותמונות ותרשימים או כל דבר אחר כדי שהרישום יערך בקצרה ומהר. המנע מציטוט אלא אם כן זה ממש הכרחי.

מקום לרישום הערות כאשר עושים חזרה/לומדים
(ראה 5 למטה)

3. דקלם: דבר בקול רם!

 • עשה חזרה על הנלמד מתוך הזיכרון
 • השתמש בשוליים למילות מפתח ולשאלות, רישום הערות, שאלות, או להמחיש הגדרות, מושגים וכד'
 • המצא דוגמאות משלך

4. חשוב: ערוך חשיבה חוזרת!

 • כיצד זה מתקשר למה שידעת קודם?
 • רשום את מושגי החיבור ומצא את הטובים ביותר שמתייחסים ללימודים שלך: יישם, השווה, שרטט, הערך, וכד'

5. עיין מחדש ברישומים שלך

 • בשיעור הקרוב שלך
 • שלפני קריאת חומר חדש
 • בלימוד לפני מבחן

ערוך רישומים ב "דף הרישומים" שלך

דפי רישום מרובים לשיעור אחד:

 • סכם כל דף בנפרד בתחתית,
 • סכם את השיעור בדף סיכום בהתחלה או בסוף
לקוח ומותאם מתוך:
Walter Pauk (1989) and the Cornell Notetaking System, Dartmouth College, Hanover, NH

ראה גם:

להתכונן ל לימוד בכיתה | תשומת לב בכיתה | דיונים כיתתיים והשתתפות |
רישום מודרך שיטה למידה בשעור | הצעות להשפיע על מורים | לרשום בשיעור |
לראיין לפרוייקטים כיתתיים | ארגון פרוייקטים גדולים  | הרצאה בפני ציבור |
שיקולים ותהליכים חקירת מקרים | ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים