הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

במציאות, אנשים קוראים בגלל שהם רוצים לכתוב. מכל מקום, קריאה היא צורה של כתיבה מחדש
ז'אן פול סרטרה, צרפתי
1905 - 1980

קריאה סדרה

הדגשה וקו תחתון

קראה קטע מן הטקסט
שהנך מחשיב "קל לטיפול" אבל על תרשום דבר

עיין מחדש בקטע :

מספר בשוליים רעיונות חשובים ורצף רעיונות

מתח קו תחתון או הדגש:

  • נושאים ראשיים
  • דוגמאות של רעיונות מרכזיים
    שעוזרים להבין אותם
  • מילים לא מוכרות ו/או הגדרות

רשום משפטים, שאלות וסיכומים ברווחים פנויים בטקסט

פתח שיטה לשילוב מקורות מידע:
חוברות עבודה, תקליטורים, אתרי אינטרנט, סיכומים בכיתה, וכד'


ראה גם:

קריאה ביקורתית | לסכם מספר לימוד | כיצד לקרוא מאמר |
קריאת חומר קשה | קריאה מהירה והבנה |
הדגשה וקו תחתון | קריאה בשיטת סשקד"ח