הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

קריאה היא עבור השכל מה שהתעמלות היא לגוף.
ריצ'רד סטיל, אנגלי
1672 - 1729


מתמטיקה ומדעי סדרה

פתרון בעיות מילוליות

ישנם שני צעדים בפתרון בעיות מילוליות:

  1. תרגום המילים למשוואה מספרית המכילה "ביטויים קצרים".
  2. פתרון המשוואה

בעיות מילוליות הן סדרה של ביטויים אשר נותן להציב אותם במשוואה.
משוואה היא שילוב של ביטויים מתמטיים:
הצעות:

קרא את הבעיה עד סופה
קבל תחושה כללית של הביעה כולה

ערוך רשימת נעלמים שהנך מזהה
צרף יחידות מידה לנעלמים (ליטר, קילוגרם, סנטימטרים וכד')

הגדר מה התשובה הנדרשת
וגם את יחידת המידה

עבוד בצורה מאורגנת
עבודה בהירה עוזרת לחשיבה בהירה
* רשום שם לכל גרף או שרטוט
* רשום והסבר כל צעד בתהליך. הדבר יעזור לך לעקוב אחר הנעלמים ולזכור את משמעותם

ציין לעצמך את מילות המפתח (המוזכרות לעיל)
חלק מן המילים מצביעות על פעולות מתמטיות מסוימות

ביטויים מתמטיים (דוגמאות)

חיבור : 5+x

חיסור : 5-x

כפל : 5*x; 5x

חילוק : 5 ÷ x; 5/x

מילות מפתח לחיבור + :
הוגדל ב-, יותר מ-, חוברו יחד, סה"כ, חיבור, ועוד

מה הסכום של 8 ועוד Y ?

8 + y

בטא את הערך של X מוגדל ב-2

x + 2

בטא את סה"כ המשקל של הכלב אלפי
(X ) והחתול סיירוס (Y )

x + y

מילות מפתח לחיסור - :
פחות מ-, הופחת ב-, ירד ב-, ההפרש בין

כמה זה Y פחות 4

y - 4

כמה זה מספר (Y ) לאח הפחתה של 9

y - 9

מהו מספר התלמידים (X ) לאחר שהלכו 6

x - 6

מה ההפרש בין המשקל שלי (X ) והמשקל שלך (Y )

x - y

מילות משפתח לכפל: X *
או מספרים עם נעלם צמוד (5y, xy):

כפול, מכפלה, כמה פעמים

כמה זה Y כפול 13

13y או 13 * y

הממוצע בין שלושה רצים הוא Y דקות.
בטא סה"כ זמן הריצה של שלושתם

3y

אני נוסע במכונית במהירות 95 קמ"ש
לאיזה מרחק אגיע ב X שעות?

95x

מילות מפתח לחילוק ÷ /
חלקי, מתוך, שעור של, המנה של, אחוזים (חלקי 100)

מהי המנה של Y ו-3

y/3 או y ÷ 3

סטודנטים שכרו דירה בעבור X $ / חודש.
כמה יצטרך לשלם כל אחד?

x/3 או x ÷ 3

Y מוצרים עולים סכום של 25 $
בטא את המחיר הממוצע שלהם:

25/y או 25 ÷ y

אוצר מילים ומילות מפתח נוספים

"ל" פירושו "חלקי"
אם נסעתי 90 קילומטר על 9 ליטר בנזין, כלומר אני נוסע 9 קילומטר "ל" ליטר (או 9 ק"מ/ליטר)

"פחות מ-"
אם עליך לתרגם "1.5 פחות מ-X " הפיתוי הוא לרשום X - 1.5
אל תעשה זאת! הצג "מצב אמיתי" ותוכל לראות כמה זה לא נכון:
שמשל: "הוא עושה 1.5$ לשעה פחות ממני". לא מחשבים את השכר שלו על ידי הפחתת השכר שלך מתוך ה-1.5 $, אלא ההפך, מפחיתים 1.5$ מהשכר שלך.

דוגמאות:

מספר הילדים (X )
הופחת בשש והם היו צריכים להתחלק ב $20
כמה קבלת כל אחד?

20/(x - 6)

כמה זה 9 יותר מ-Y ?

y + 9

מהו היחס בין 9 יותר מ-Y ל-Y

(y + 9)/y

כמה זה תשעה פחות סה"כ מספר (Y ) ועוד שניים

(y + 2) - 9 = y - 7

אורכו של מגרש כדורגל הוא 30 יארד יותר מרוחבו "Y ".
בטא את אורכו של המגרש במונחים של רוחבו Y

y + 30

Resolving (algebraic) equations פתרון משוואות (אלגברה)


Math word problems introduction | Exercise I | Exercise II | Exercise III

ראה גם:

פתרון משוואות ליניאריות | פתרון בעיות מילוליות |
כתיבת דוח"ות מעבדה ועבודות מדעיות | פתרון בעיות בשיטה מדעית |
כתיבת מאמר לקידום מוצר או רעיון