הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

מי שראה הרבה זוכר הרבה
ג'אן דה לה פונטיין – צרפתי 1709


חשיבה ביקורתית סדרה

שימוש יעיל של זיכרון

נוטריקון ואקרוסטיכון: ( צפנים ומילות מפתח)
נוטריקון הוא שילוב מורכב של אותיות – ראשי תיבות. כל אות היא רמז לרעיון מונח, או מושג שעליך לזכור. למשל הרכב האותיות מצ"ח = משטרה צבאים חוקרת.
אקרוסטיכון הוא משפט בו האות הראשונה של כל מילה היא רעיון שעליך לזכור. למשל, עבור כללי בטיחות לילדים בבית, במשפט חתול ראה סנאי חמקן, כל אות היא רמז לתחום בטיחות: חוטי חשמל מוסתרים, רהיטים מקובעים לקיר, סורגים על חלונות גבוהים, חומרים מסוכנים מוחבאים.

מילות מפתח מתחרזות (לפריטים ברשימה מסודרת או לא מסודרת)
ראשית יש ללמוד בע"פ את מילות המפתח שמתחרזות עם מספרים –
למשל: אחד-מצעד, שניים-מספריים, שלוש-פשוש, ארבע-כובע. אם עליך לזכור את ארבעת קבוצות המזון העיקריות-בשר, חלב, דגנים, ירקות ופרות - , דמיין בקר, עופות ודגים במצעד, גבינה נחתכת במספריים, פשוש מלקט גרעיני חיטה, תפוח וחסה עם כובע.

שיטת לוצ'י: (לרשימה של כעשרים פריטים)
בחר מיקום שבילית בו זמן רב וזכור לך היטב. דמיין את עצמך מהלך באותו מקום ובוחר באופן ברור פריטים מוגדרים (דלת, ספה, מקרר, מדף, וכד'). דמיין את עצמך מציב דברים שעליך לזכור על הפריטים האלה על ידי הליכה במסלול ישיר. שוב, הנך זקוק למסלול ישיר ומיקום ברור לכל פריט כדי להיות מסוגל לשחזר את הרשימה. בעת השחזור דמיין כל פריט ברשימה ממוקם במקום שהצבת אותו.

שיטת מילות המפתח ( ללימוד שפה זרה)
לאחר בחירת המילה בשפה השרה שעליך לזכור, בחר מילה בעברית אשר נשמעת דומה למילה הזרה. לאחר מכן, דמיין את דמות הדבר במילה בעברית עם המשמעות של המילה הזרה.
למשל עם ברצונך לזכור את המילה NURSERY שפרושה משתלה, המילה מבוטאת "נרסרי", בחר לך את המילה העברית "נר", דמיין נר מאיר בתוך משתלה עם צמחים. בעת מבחן תוכל לזכור את פרוש שמילה באנגלית תוך כדי העלאה בזיכרון של נר בתוך משתלה.

שיטת שם-דמות (כדי לזכור שמות)
פשוט המצא קשר בין שמו של האדם ותכונות גופניות שלו. למשל, אם עליך לזכור שם כמו "אורן זהבי" תוכל לדמיין עץ עשוי מזהב, ולשחזר את הדמות שיצרת כדי לזכור את שמו.

שרשרת (עבור רשימה מסודרת או לא מסודרת)
המצא סיפור שבו כל מילה או רעיון שעליך לזכור היא רמז למילה או רעיון הבא בתור. אם עליך לזכור רשימת מילים: נפולאון, אוזן, דלת, גרמניה – המצא סיפור על נפולאון עם אזנו צמודה לדלת המקשיב לאנשים שמדברים גרמנית.

לקוח ומותאם מתוך:
Adapted by Bob Nelson from The Complete Problem Solver by J.R. Hayes, 1989

ראה גם:

ריכוז בזמן למידה | חשיבה ביקורתית | חשיבה בקול רם דיבור עצמי |
לחשוב כמו גאון | מיפוי מוח או מושגים ללמידה | שימוש יעיל של זיכרון |
הרגלים יעילים ללמידה יעילה | A.S.P.I.R.E | "Index" | למידה עם