הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

ראשית ארגן מתוך ידע, במטרה לגרום לנו להכיר את עצמנו כאומה, מפני עלינו לעשות זאת לפני שנוכל לקבל הכרה מאומות אחרות בעולם
אלינור רוזוולט
1884 - 1962 אמריקה


השתתפות בכיתה סדרה

ארגון פרוייקטים גדולים

 • לעולם לא מאוחר כדי להתחיל. על ידי התחלה מוקדמת יש לך יותר זמן להקדיש לפרוייקט, ואתה מבטיח לעצ
  מך זמן כדי לעשות עבודה טובה.
 • קבע את הזמן למחויבות הזו. ברר:
  • מה האורך הדרוש למצגת או לעבודה
  • מה הקושי של החומר הדרוש להכנת הפרוייקט
  • כמה זמן דרוש לך להשלמת הפרוייקט
 • חלק את הפרוייקט לקטעי עבודה קטנים יותר.
  הטבלה שלהלן כוללת עמודה בשם "לסיים עד תאריך" כדי לעזור לך לארגן את עצמך ואת הפרוייקט.

הדפס טופס ריק

מה

איך

מתי

סכם מטרות

מטרות צריכות להיות

(SMART)

חכמות

Specific

ספציפות

Measurable

ניתנות למדידה

Attainable

ניתנות להשגה

Relevant

רלוונטיות

Trackable

ניתנות למעקב

לקוח מתוך
Leadership and the One Minute Manager – Blanchard, Zigarmi and Zigarmi

קבע תהליכים כדי להשיג יעדים

 • כלים לתכנון הפרוייקט
  (Gantt, Critical Path, PERT)
 • כלים להפקת הפרוייקט
  (WORD, POWER POINT, וכד')
 • שלבי התפתחות
 • רצף התפתחות קריטי (גבולות זמן)

בדוק עם מדריך

בתדירות הנדרשת

מחקר

 • מחקר מספר לימוד
 • מחקר בספריה
 • מחקר חיצוני
 • אחר

ניתוח ממצאי מחקר

 • תכנון לקטעים חסרי מחקר
 • בקשת יעוץ ועזרה
 • בדיקת ביניים

ערוך את ה"תוצר"

 • כתיבת טיזה
 • נשואים נפרדים

כתיבה / הכנת מסמך מסמכים / הצגה

 • סעיף פתיחה
 • גוף
 • טיעוני סגירה / הצהרה

ערוך מסמך והוסף ביבליוגרפיה

מבחן

חזרה והערכה

 • תוצר
 • תהליך

סכם / עקל

חזרה (על פרזנטציה)

הצגת התוצר הסופי

חגוג


ראה גם:

להתכונן ל לימוד בכיתה | תשומת לב בכיתה | דיונים כיתתיים והשתתפות |
רישום מודרך שיטה למידה בשעור | הצעות להשפיע על מורים | לרשום בשיעור |
לראיין לפרוייקטים כיתתיים | טופס הסכמה לראיון (בהקלטה) |
ארגון פרוייקטים גדולים | שיקולים ותהליכים חקירת מקרים |
ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים | הרצאה בפני ציבור