הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

דרשן הוא אדם טוב, מיומן בדיבור
קטו, רומי לפנה"ס
234 - 149


השתתפות בכיתה סדרה

ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים

אלמנטים בסיסיים למצגת בכיתה הם:

 • יעדים עיקריים למצגת שלך
  חלק את נושא המצגת לכמה רעיונות עיקריים
 • אופי המשתתפים וידע קודם
  ברר בסיס ישע משותף כנקודה התחלתית. השווה והתאם את יעדי המצגת לתחומי עניין של המשתתפים
 • הצהרת התיזה
  הצהר מה הכיוון שלך ומה אתה הולך להוכיח
 • טיעון
  שכנע עם עובדות והגיון
 • ערוך סקירה וסכם
  סכם מה שהצגת. בדוק הבנה.
 • שאלות ודיון

תרגל על ידי חזרות על המצגת
על ידי הקלטה או הצגה בפני חברים

שיטות להצגה

 • צור אווירה נינוחה על ידי אנקדוטה או בדיחה, או משוך את תשומת לבם עם הבעה דרמטית או אירוע...
 • השתמש בכינויי גוף בפנייה למשתתפים
 • צור קשר עיין עם המשתתפים
 • הצג את הדיווח שלך בטון של שיחה ושנה הדגשי קול
 • השתמש בסימנים ברורים למעבר בין נושא לנושא, כך שיהיה ברור למשתתפים
 • הפנה שאלות למשתתפים כדי לעורר את מעורבותם
 • סיים על ידי סיכום של הרעיונות המרכזיים, נקודות חשובות או טיעונים
 • השא זמן לשאלות והזמן משוב עבור
  התוכן (רעיונות קשורים או שלא נידונו)
  מסקנות
  הדרך בה הצגת
 • מסור פרטי קשר (כרטיס ביקור) לשאלות נוספות

שימוש באמצעים חזותיים או מדיה:

 • הזמן אמצעים מראש וודא כי החומרה תואמת את התוכנות שתשתמש,
  וכן את המסמכים שתשתמש
 • הכן כמה גרסאות של קבצי מחשב (הדיסק הקשיח, בדיסק,
  באתר, בשקף, בנייר(!) רק למקרה הצורך
 • תגיע מוקדם כדי לוודא שהכל עובד כשורה ושהמכשירים
   הטכנולוגים נצפים ונשמעים היטב וברור
 • דאג שכל החומרים החזותיים יהיו פשוטים, בגופנים גדולים לצפייה ברורה ונוחה
 • הצג חומרי המחשה לתמיכה של כל רעיון
 • אל תחלק דפים או סיכומים לפני הצגת המצגת (המשתתפים יתמקדו בקריאת החומר הכתוב ולא יקשיבו לך)

ראה גם:

להתכונן ל לימוד בכיתה | תשומת לב בכיתה | דיונים כיתתיים והשתתפות |
רישום מודרך שיטה למידה בשעור | הצעות להשפיע על מורים | לרשום בשיעור |
לראיין לפרוייקטים כיתתיים | טופס הסכמה לראיון (בהקלטה) |
ארגון פרוייקטים גדולים | שיקולים ותהליכים חקירת מקרים |
ארגון והגשה של פרוייקטים כיתתיים | הרצאה בפני ציבור