הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

האם חכמה אינה מתבססת על המצאות מידע?
אלפלטון –יווני 360 לפנה"ס


זמן וניהול משאבים סדרה

פתרון בעיות והגעה להחלטות

תהליך משורטט של פתרון בעיות והגעה להחלטות:

"Links/pages: קישורים / עמודים

Overview/סקירה | Defining and gathering/הגדרה ואיסוף | Alternatives/אלטרנטיבות | Implementation/יישום


ראה גם:

הכנת לוח זמנים והצבת מטרות תכנון אינטראקטיבי לתכנון היום והשבוע |
ניהול זמן | להמנע מדחייה | החלטות מותאמות |
פתרון בעיות והגעה להחלטות תהליך משורטט של |
כיצד להתמודד עם לחצים | תרגיל ב-מוטיבציה עצמית