הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

בהיגיון אין שום דבר מקרי
לודוויג ויגנשטיין
1889 - 1951


קריאה סדרה

כיצד לקרוא מאמר

הערה: זהו תהליך מצוין שניתן ליישם
בקריאת ספרים, מאמרים וחומר קריאה אחר

מה הכותרת?

מהי אומרת על המאמר והתוכן שלו?
מה ידוע עליך כבר בקשר לנושא?
מה הנך מצפה שיהיה כתוב במאמר על הנשוא – במיוחד בהתחשב לזמן שהוא נכתב ומי המחבר (ראה שאלות הבאות)?

מתי נכתב המאמר?

האם ידוע לך משהו על הספרות ההיסטורית של אותה תקופה?
אם כן, מה הנך מצפה שיהיה כתוב במאמר?

מי כתב את המאמר? מה הנך מצפה שהמחבר יומר?

מה האסמכות של המחבר?
מה הן הדעות הקדומות של המחבר?
האם עבודתו של המחבר מוכרת לך, או עבודות אחרות הקשורות לנושא?

קרא את המאמר תוך כדי סימון של מידע שהוא קריטי עבורך.
כאשר יש בטקסט מידע שהוא קריטי עבורך סמן אותו ורשום אותו:

מה בדיוק הנושא?
איך הוא מתקשר לכותרת?
מהן הנקודות העיקריות – מה התיזה?
מהן הראיות שהמחבר נותן כדי לתמוך בתזה או תזות שלו?

מה המידע העובדתי שברצונך לשמור?

האם ישנו תאור טובה של משהו שכבר ידעת, או שלא ידעת, שהנך רוצה לשמור את המיקום שלו בטקסט? אם כן, זמן אותו. אם הנך זקוק לו למחקר, הוסף הערה למחקר.

האם המחבר מצטט מקורות חשובים שברצונך לשמור לעיון מאוחר יותר. אם כן, סמן אותו. אם זה עבור מחקר הוסף הערת ביבליוגרפיה עבור הציטוטים הללו.

בגמר קריאת המאמר, חשוב על

מה למדת?
איך זה מתקשר למה שאתה כבר יודע?
האם המאמר משכנע במונחים שלו?
בהתחשב במה שידוע לך על הטקסט, האם אתה חושב שהנקודות העיקריות הן נכונות גם כאשר הטיעונים לא היו משכנעים?
האם אתה יכול לחשוב על מידע שגורם לך להטיל ספק מנקודות העיקריות, גם כאשר הטיעונים הם משכנעים? כיצד מתקשר המאמר לדברים אחרים שקראת, כלומר כיצד הוא מתאים את עצמו בספרות ההיסטורית?

מותאם באישור פרופסור מ. לס בנדיקט, המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת אוהיו

ראה גם:

קריאה ביקורתית | לסכם מספר לימוד | כיצד לקרוא מאמר | קריאת חומר קשה |
קריאה מהירה והבנה | הדגשה וקו תחתון | קריאה בשיטת סשקד"ח