הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

קריאה היא למוח כמו התעמלות היא לגוף
ריצ'רד סטיל, אנגלי
1672 - 1729


קריאה סדרה

קריאה מהירה והבנה

מהירויות קריאה

  • כל סוג קריאה יש לה מהירות שונה.
    רומן מרגש נקרא מהר יותר מאשר טקסט בביולוגיה.
  • ספרי לימוד שונים באיכות הכתיבה שלהם.
    כתוצאה מכך חלקם יותר קשים לקריאה.
  • מדוד את זמן הקריאה שלך בכל פרק
    בכל אחד מספרי הלימוד שלך. מדוד כמה עמוד לשעה הנך מסוגל לקרוא בכל אחד מהם. לאחר שיש לך מדד ברור של מהירות הקריאה שלך, אתה יכול לתכנן זמן קריאה וזמן לימוד.

הבנה

ראשית סרוק את הפרק.
זהה חלקים שהמחבר מקדיש להם מקום יותר גדול. אם יש הרבה איורים לגבי מושג מסוים יתכן כי זהו מושג מפתח או חשוב. אם אתה לחוץ באמת בזמן, דלג על הקטעים שמוקדש להם מעט מקום.

קרא את המשפט הראשון של כל סעיף
ביתר קפידה משאר הטקסט בסעיף.

רשום כותרות ומשפטים ראשונים
של כל סעיף לפני קריאת הפרק כולו. סגור את הספר ושאל את עצמך מה ידוע לך על הנושא שלא ידעת לפני הקראת את הכותרות.

התמקד בשמות או מילות מפתח בכל משפט.
חפש את הקשר בין הפועל והשם ומקד את הלימוד שלך בהם

התניה קלאסית היא לימוד המתרחש כאשר אנו מקשרים בין שני גירויים בסביבה. גירוי אחד מעורר תגובת רפלקס. הגירוי השני הוא במקום ניטראלי ביחס לאותה תגובה, אבל לאחר שהוצמד לגירוי הראשון, הוא הופך למעורר תגובת רפלקס בפני עצמו.

במקום לקרוא כל מידה אפשר להצפין את הטקסט בצורה גרפית:
התניה קלאסית = לימוד = קשורה לשני גירויים
הגירוי הראשון מעורר תגובה
הגירוי השני = במקום ניטראלי, אבל בהצמדה לראשון --> מעורר תגובה

במקום לקרוא ושוב לקרוא את הטקסט, ערוך רישומים בצורה כזאת, כך שהחלקים העיקריים של הטקסט רשומים. לאחר הרישומים, אין מה לדאוג בקשר לטקסט עצמו.

מותאם מתוך:
Being a Flexible Reader by Gail Kluepfel, Rutgers Universityראה גם:

קריאה ביקורתית | לסכם מספר לימוד | כיצד לקרוא מאמר | קריאת חומר קשה |
קריאה מהירה והבנה | הדגשה וקו תחתון | קריאה בשיטת סשקד"ח