הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

זמן מגלה אמת
שנודע גם בפשטות כסנקה
4 לפנה"ס - 65 לספירה
הפילוסוף הסטואי מחזאי רומי

זמן וניהול משאבים סדרה

מטרות/יעדים וסדרי עדיפויות

הדפס ומלא

רשום שלושה יעדים או מטרות שהם החשובים ביותר עבורך וציין האם הם לטווח ארוך, לטווח בינוני, או לטווח מיידי.

טווח ארוך

טווח בינוני

עכשיו!

1.
2.
3.

כמה זמן מתוך השבוע שלך הנך מקדיש לכל יעד?

א.

ב.

ג.

האם המיקום שייעדת לכל יעד משקף את סדרי העדיפויות שלך?

האם באפשרותך לשנות את מועדי התחייבויותיך שיתאימו לסדרי העדיפויות שלך?

היכן מירב הגמישות שלך?

באמצע השבוע או בסופי שבוע?

האם באפשרותך לשנות אחד מהם? או שניהם?

האם באפשרותך לשנות את יעדיך? מה האפשרויות הקיימות?

האם הנך יכול לדחות את יעדיך עד להפסקות בלימודים או חופשות?

כיצד ישפיעו עבודות ומבחנים על מיקום סדרי העדיפויות שלך?

מה באפשרותך לשנות על מנת לעמוד בהתחייבויותיך בלימודים?


ניהול זמן:

  1. הכנת לוח זמנים
  2. הגדר כיצד הנך מבלה שבוע טיפוסי
  3. מטרות/יעדים וסדרי עדיפויות
  4. הצבת לוח זמנים שלך בלוח שנת הלימודים

ראה גם:

הכנת לוח זמנים והצבת מטרות תכנון אינטראקטיבי לתכנון היום והשבוע |
ניהול זמן | להמנע מדחייה | החלטות מותאמות |
פתרון בעיות והגעה להחלטות תהליך משורטט של |
כיצד להתמודד עם לחצים | תרגיל ב-מוטיבציה עצמית