הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

זמן מגלה אמת
שנודע גם בפשטות כסנקה
4 לפנה"ס - 65 לספירה
הפילוסוף הסטואי מחזאי רומי

זמן וניהול משאבים סדרה

הגדר כיצד הנך מבלה בשבוע טיפוסי

כאשר הנך מזין את השעות לכל פעילות,
שעות אלו מופחתות מסך השעות ביממה:

שעות נותרות ביממה:

פעילויות יומיות

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת

שינה

טיפול וטיפוח עצמי

הכנת ארוחה /אכילה / פינוי

מחויבויות משפחתיות

חברים וחיי חברה

מנוחה / טלביזיה/
משחקי מחשב / וכד'

התעמלות וספורט

נסיעות
(עבודה, לימודים)

עבודה / התמחות

שעורים

לימודים

אחר

ניהול זמן:

  1. הכנת לוח זמנים
  2. הגדר כיצד הנך מבלה שבוע טיפוסי
  3. מטרות/יעדים וסדרי עדיפויות
  4. הצבת לוח זמנים שלך בלוח שנת הלימודים

ראה גם:

הכנת לוח זמנים והצבת מטרות מתכנן אינטראקטיבי לתכנון היום והשבוע |
ניהול זמן | להמנע מדחייה | החלטות מותאמות | פתרון בעיות והגעה להחלטות תהליך משורטט של |
כיצד להתמודד עם לחצים | תרגיל ב-מוטיבציה עצמית