הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

למידה היא אך ורק בעלות על החשיבה
תומס הובס, אנגלי 1651

הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

חיפוש

Google