הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

בכל דבר יש סיבות ונסיבות.
שייקספיר, אנגלי
1564 - 1616


מבחן הכנה סדרות

ביבליוגרפיה לעיון

הכנה למבחנים והורדת מתח

Divine, James H., and David W. Kylen. How to Beat Test Anxiety and Score Higher on Your Exams. Woodbury, New York: Barron's Educational Series, Inc., 1979

הספר הנ"ל עוזר ללומדים להבין את חווית המתח במבחנים לפני שהוא נכנס לפירוט כיצד להתגבר עליו. הוא מציעה כיצד להפחית מתח לפני מבחן על ידי החלפת הצהרות שליליות על עצמך בהצהרות חיוביות ועל ידי תרגול הרגעה. המחצית השנייה של הספר מתמקדת בפיתוח מיומנויות מבחן, במיוחד מיומנויות של מבחנים אמריקאים

Fleet, Joan, Fiona Goodchild, and Richard Zajchowski. Successful Learning. London, Ontario: University of Western Ontario, 1987.

הספר הנ"ל הוא מבוא למיומנויות למידה. בהתחלה הוא נותן רשימה של כלים עבור לומדים כדי לעזור להם לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה. לאחר מכן יש פרק על ניהול זמן, כתיבת חיבור, פתרון בעיות מדעיות, הכנה למבחנים ועוד. המחברת מעודד את הלומד לנקוט באסטרטגיות וללמוד "יותר חכם ולא יותר קשה".

Hanau, Laia. The Study Game. New York: Barnes & Noble Books, 1979. The Study Game

הכותרת של הספר מדברת בעד עצמה. המחברת ניגשת ללימוד מנקודת מבט של משחק בו הלומד יכול ללמוד כיצד לנצח. הספר מכסה את נושא הקריאה כדי לקבל מידע וריכוז המידע לימוד וביצוע מבחנים. השפה היא לא רשמית, לרוב משתמשת בנקודות ציון ולא משפטים שלמים, והטקסט מלווה באיורים וסימנים מצוירים. תלמידים אשר מתאימים לשיטת לימוד של מיפוי ימצאו כלי עזר טוב בספר זה.

Jones, Bill, and Roy Johnson. Making the Grade. Manchester, UK: Manchester University Press, 1990.

בשני כרכים, הספר הנ"ל מראה כיצד לשפר את מיומנויות הלמידה. כרך מס'1 מוקדש ללימוד מידע חדש. כרך מס'2 מוקדש לשליפת המידע בזמן מבחנים והכנת עבודות. הספרים מאורגנים בקטעים קצרים עם הצעות לחשיבה מחודשת. הוא כולל סיפורים קצרים כדי להמחיש נקודות ולעזור ללומדים להבין את החוויות האישות שלהם.

MacFarlane, Polly, and Sandra Hodson. Studying Effectively and Efficiently: An Integrated System. Toronto: University of Toronto, 1983.

הספר הנ"ל מציג מבוא קצר (46 עמודים) למיומנויות למידה. הנושאים כוללים ריכוז, לוחות זמנים, הקשבה וסיכומים בשיעורים, כתיבת עבודות והכנה למבחנים. הספר כולל גם הסבר קצר וברור על מנגנוני הלמידה והזכירה.

Pauk, Walter. How to Study in College. Boston: Houghton Mifflin Company, 1984.

הספר הנ"ל מכסה מגוון רחב של מיומנויות למידה, החל משיפור הזיכרון ועד לתשובות במבחנים ספציפיים. הוא חזר במיוחד בכל הקשור בקריאה ורישום סיכומים – המחבר הוא חוקר ומומחה במיומנויות קריאה. הספר מאורגן היטב עם רשימת תוכן יסודית וברורה. כל פרק מכיל מבחן עצמי לשיפור הלמידה והזכירה.

Richardson, Frank C. Coping With Exam Anxiety. Editor. Arlene Young. Athabasca, Alberta: Athabasca University, 1990.

ספר זה הוא בעל גישה לא רשמית לעזרה ללומדים להבין ולהפחית חרדות לפני מבחן. הספר עוזר ללומדים להבין באיזו מידה הקושי במבחן קשור בהכנה טובה והורדת מתח. עבור לומדים רבים קריאת הספר וביצוע התרגילים המוצעים מספיק כדי להפחית את המתח. אחרים יעדיפו להתייעץ במומחה.

Sullivan, Kathleen E. Paragraph Practice. New York//London: Macmillan Publishing Co., Inc.//Collier Macmillan Publishers, 1984.

ספר זה הוא כלי עזר בנושא ניסוח פסקאות נכון. הוא מכיל הסבר על ההבדל בין כתיבה בפרסאות וסוג כתיבה אחר. הוא מחלק את הפסקה לחלקים ומסביר כיצד מתבצע החיבור שהופך פסקאות לחיבור, מסוג החיבורים הנדרש במבחן או בכתיבת עבודה.

לקוח באישור:

Selected Study Skills Books in the AU Library http://www.athabascau.ca/html/services/advise/ssbib.htm#sec6 An Annotated Bibliography by Arlene Young Counselor, Athabasca University (January 5, 1999)

ראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון