הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

קושי הוא מורה קשוח
אדמונד בורק, אנגלי
1729 -1797

קריאה סדרה

קריאת חומר קשה

 • בחר כמות מתונה של חומר או פרק אחד
  כדי להתחיל
 • קבל מושג כיצד מאורגן החומר: סרוק את הפרק
  לגילוי כותרות, הקדמות, תת-כותרות, משפטי נושא וכד' על מנת לקבל מושג כללי. שים לב לגרפים, טבלאות ואיורים
 • אם יש סיכום בסוף הפרק,
  קרא אותו. בחן את ההתחלה ואת הסוף כדי למצוא שאלות מנחות ותרגילים.
 • קרא כדי לראות מה אתה לא מבין
  ולאמוד את הקושי
  סמן את מה שלא הבנת ועיין מחדש מאוחר יותר
 • נסה את שיטת "להסתכל לצד שני"
  בזמן הקריאה. לעיתים קרובות הסתכל לצד שני ושאל את עצמך שאלות מאתגרות הקשורות לטקסט. נסח את השאלה בלשון חיובי. ענה במילים שלך. בנה הקשרים ואסוציאציות, אבל אל תשתמש בתרגיל זה ללימוד בעל פה, אלא רק כדי להבין.
  חפש מילים קשות. חפש מילים קשות שהפרוש שלהם חשוב להבנת החומר, ואין אפשרות להבין את פירושם מתוך הקונטקסט
 • קרא עד הסוף
  אל תתייאש ואל תפסיק לקרוא. רעיונות יכולים להתבהר מאוחר יותר. כאשר הנך מסיים לקרוא, עיין מחדש כדי לראות מה למדת, וקרא מחדש אותם רעיונות שעדיין לא בהירים.
 • ארגן את הסיכומים שלך על ידי קשירת רעיונות
  שבחרת ובנה מפה מושגים. שים לב לקשר בין הרעיונות.
  אל תצטמצם למילים בלבד
  !
  השתמש בהמחשות, גרפים, תמונות, צבעים, ואפילו תנועה כדי להמחיש ויזואלית את הקשר בין הרעיונות.
  בנקודה זו, אם אינך מבין את חומר הקריאה, אל תיתפס לפאניקה! שים את החומר בצד וקרא אותו שנית ביום למחרת. אם יש צורך, חזור על זה. תהליך זה מאפשר למוח לעבד את החומר, גם בזמן השינה. תהליך זה מוכר בשם "קריאה מחולקת".
 • קרא מחדש את הפרק שבחרת תוך המסגרת שבנית לך
  במוח (ראשי פרקים או מפת מושגים). הפרד את מה שאתה מבין ממה שאתה לא מבין.
 • אם חומר הקריאה עדיין בעייתי,
  התייעץ עם המורה או יועץ אקדמי או מומחים למיומנויות קריאה. בהצלחה!
ראה גם
College Reading and Study Skills by Nancy V. Wood, Holt Rinehart and Winston, Inc. 1991

ראה גם:

קריאה ביקורתית | לסכם מספר לימוד | כיצד לקרוא מאמר | קריאת חומר קשה |
קריאה מהירה והבנה | הדגשה וקו תחתון | קריאה בשיטת סשקד"ח