הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אני חייב להמציא שיטה או להיות שבוי בשיטתו של אחר.
ומ. בלייק, אנגלי
1757 - 1827קריאה סדרה

קריאה בשיטת SQ3R

סקור! שאל! קרא! דקלם! חזור!

Survey! Question! Read! Recite! Review


Survey

לפני הקריאה:
ס
קור את הפרק

 • כותרת, הקדמה, תת-כותרת
 • תמונות גרפים, טבלאות,מפות
 • שאלות והנחיות למידה של המורה
 • סעיף פתיחה וסעיף סגירה
 • סיכום

Question

שאל
שאלות בזמן הסקירה

 • הפוך את הכותרת, ההקדמה, תת הכותרות לשאלות
 • קרא את השאלות בסוף הפרקים או אחרי הכותרות
 • שאל את עצמך, "מה אמר המורה או החונך בקשר לפרק או נושא זה כאשר המשימה ניתנה?
 • שאל את עצמך, "מה באמת יודע לי על נושא זה?

הערה: אם זה עוזר לך, כתוב שאלות אלו.

Read

כאשר אתה מתחיל את
ק
ריאתך

 • חפש תשובות לשאלות טרום שלך
 • תשובה לשאלות בתחילת או בסופו של פרקים
 • קראו כיתובים מתחת לתמונות, גרפים, וכו '
 • הערה הדגיש הכל, נטוי, מודגש ו מילים / ביטויים

 • בחן אלמנטים גרפים
 • האט בקטעים קשים
 • עצור וקרא שוב קטעים לא ברורים
 • קרא קטע אחד בכל פעם ודקלם אחרי כל קטע

Recite

דקלם
לאחר קריאת קטע

 • שאל את עצמך שאלות בעל פה ו/או סכם במילים שלך מה שקראת
 • סכם מתוך הספר אבל רשום את סיכומיך במילים שלך
 • מתח קו תחתון ו/או הדגש נקודות חשובות שקראת
 • השתמש בשיטת הדקלום שמתאימה לך ביותר על פי סגנון הלמידה שלך, אבל זכור, ככל שתשתמש ביותר חושים כך תזכור יותר את מה שקראת, לדוגמא:

חיזוק משולש: לראות, לדבר, לשמוע
חיזוק מרובע
: לראות, לדבר, לשמוע, לכתוב!!!

Review

חזור:
זהו תהליך מתמשך

 • היום הראשון
  לאחר שקראת ודקלמת את כל הפרק, כתוב שאלות עבור נקודות שסימנת והדגשת בשוליים. אם שיטת הדקלום שלך כללה רישום הערות בשוליים, כתוב שאלות להערות שרשמת.
 • היום השני
  דפדף בטקסט או במחברת כדי לשחזר את הנקודות החשובות. כסה את הטקסט ושאלת את עצמך את השאלות שרשמת בשוליים. דקלם בעל פה או רשום תשובות מתוך הזיכרון. הכן כרטיסיות עבור השאלות שקשות לך. השתמש בצפנים עבור חומר שצריך ללמוד בעל פה.
 • ימים שלישי, רביעי וחמישי
  חזור שוב על כל השיטות הנ"ל, רישומים, כרטיסיות, סיכומים, ובחן את עצמך מחדש (בעל פה ובכתב) על אותן שאלות שהכנת. אם יש עדיין קשיים הכן כרטיסיות חדשות.
 • סוף השבוע
  השתמש בספר הלימוד, הכן רשימת נושאים, רשום גם את כל תתי הנושאים שעליך לדעת מתוך הפרק. מתוך רשימת הנושאים הכן מפה או גרף. דקלם את המידע בעל פה במילים שלך מתוך המפה או הגרף.
 • כעת שכל המידע מאורגן ומרוכז, חזור לעיתים קרובות לראשי הפרקים ולמפות ששרטטת כדי שלא תצטרך לדחוס חומר ממש לפני המבחן.


מותאם מתוך:
Robinson, Francis Pleasant, (1961, 1970) Effective study (4th ed.), Harper & Row, New York, NY

 
ראה גם:

קריאה ביקורתית | לסכם מספר לימוד | כיצד לקרוא מאמר |
 קריאת חומר קשה | קריאה מהירה והבנה | הדגשה וקו תחתון |
 קריאה בשיטת סשקד"ח