הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

דברים משתנים לאחר שהם נאמרים בקול רם
הרמן הסה, גרמני 1877 - 1961


חשיבה ביקורתית סדרה

חשיבה בקול רם דיבור עצמי

כאשר למדנו כפעוטות וכילדים, חשיבה בקול רם או לומר את מה שאנו חושבים (דיבור עצמי) היה מקובל כדרך להביע את הידע שלנו, או כדרך להיפתח אל "הדרך הנכונה". ביטאנו בקול מילים, משפטים ורעיונות. כאשר תקנו אותנו המשכנו לתרגל עד שהחיקוי היה נכון, או מתאים למודל המשפחתי, שכונתי, בית-ספרי וכד'.

חשיבה בקול רם היתה הכרחית ללמידה המוקדמת שלנו. חשיבה בקול רם נקראת גם דיבור עצמי.

ככל שאנו גדלים ומתבגרים, החשיבה בקול הופכת לפנימית, והדיבור הופך לתקשורת עם אחרים.

עף על פי כן, הצורך לעסוק בדיבור עצמי אינו נעלם לגמרי. בכל פעם שאנו פוגשים מצבים בלתי מוכרים ותובעניים בחיים, הדיבור העצמי צץ מחדש. זהו כלי עזר העוזר להתגבר על מכשולים ולרכוש מיומנויות חדשות. 1.

אנו נוטים להשתמש רק במשפטים קצרים או בלתי גמורים בדיבור עצמי. מה שנאמר משקף את המחשבה, אבל רק מה שמפליא, חדש או מאתגר. אנו משמיטים את מה שאנו כבר יודעים או מבינים. לכן הדיבור העצמי הולך ופוחת ככל שאנו משתכללים והבנתנו משתפרת.

יישומים של דיבור עצמי בלמידה כוללים תכנון, מעקב אחר התקדמות, או הדרכה עצמית לעבודה עם משימות מאתגרות ושליטה במיומנויות חדשות. זה יכול לעזור לנו בהתמודדות עם מצבים ושליטה על התנהגותנו על ידי הבעה מילולית של הרגשות, או אוורור עצמי.

דיבור עצמי הוא כלי שימושי בלמידה. ככל שהמוח יותר עסוק ב"רמות" פעולה מרובות, כך הוא מסוגל לבצע יותר הקשרים עצביים ולשמר את הנלמד. אנו קוראים, יוצרים הדמיה ושרטוטים, מקשיבים, משתמשים במוסיקה ותנועה, מדברים עם אחרים (למידה משותפת) ובינינו לבין עצמנו. חלק מאתנו אוהבים לדבר על דברים עם אחר או עם קבוצה כדי להבין או לזכור טוב יותר. חלק מאתנו אינו זקוק לאדם אחר כדי לדבר על הנושא בתהליך שכזה! זו יכולה להיות שיטת למידה מאד יעילה.

אנו משתמשים בחושים מרובים והתנסויות על מנת לעבד ולחזק את הלמידה שלנו, והשילוב בין האסטרטגיות הוא מאד אישי.

יישום של דיבור עצמי

  • שינון של אוצר מילים על ידי אמירת המילים
  • ניתוח שירה על ידי "הצגת דרמה"
  • קריאת טקסטים בקול רם
  • לדבר על בעיות מתמטיקה כדי להגיע לפתרון

עף על פי כן, הצורך לעסוק בדיבור עתצי אינו נעלם לגמרי. בכל פעם שאנו פוגשים מצבים בלתי מוכרים ותובעניים בחיים, הדיבור העצמי צץ מחדש. זהו כלי עזר העוזר להתגבר על מכשולים ולרכוש מיומנויות חדשות"
.Berk. L.E, Why Children Talk to Themselves, Scientific American, November 1994, pp 78 - 83 as seen at http://www.abacon.com/berk/ica/research.html 10/23/00
מחלקת החינוך של ארה"ב, 4. הדגמה היא דרך חשובה לעבודת כתיבה בלימוד קרוא וכתוב
. U.S.Department of Education, 4. Modeling is an important form of classroom support for literacy learning. (http://www.ed.gov/pubs/StateArt/Read/idea4.html, October 30, 2000) State of the Art: Transforming Ideas for Teaching and Learning To Read, November 1993
"מבוגרים ש לא קוראים היטב נוהגים לקרוא בקול רם, אבל הם למדו את עצמם למלמל מטעמים חברתיים, הם רק מזיזים את השפתיים כי הם יודעים שאחרים יתייחסו אליהם בפחיתות כבוד עם הם קוראים בקול רם. אולם, זו הדרך הטבעית ביותר כדי להפנים מושגים"
. Wenger, Susan, Image-Streaming, http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1179/ 10/25/00
"כפי שנאמר ב"התפתחות הילד", מחקרים הוכיחו שילדים, כמו מבוגרים, משתמשים בדיבור עצמי כאשר הם נתקלים במשימוש קשות או כאשר הם עושים טעויות, ומצאו גם שכאשר הם משתמשים בדיבור עצמי רלוונטי למשימה הרב גוניות ורמת הביצוע של המשימה משתפרות"
 Agres, Jaime, Why do Chilren Talk to Themselves?, http://cla.calpoly.edu/~jbattenb/ling/ Student Research Papers, 10/25/00

ראה גם:

ריכוז בזמן למידה | חשיבה ביקורתית | חשיבה בקול רם דיבור עצמי |
לחשוב כמו גאון | מיפוי מוח או מושגים ללמידה | שימוש יעיל של זיכרון |
הרגלים יעילים ללמידה יעילה | A.S.P.I.R.E | "Index" | למידה עם