הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אדם שפותח בית ספר,
סוגר בית סוהר.
ויקטור הוגו, צרפתימבחן הכנה סדרות

הכנה למבחנים

כדי להצליח במבחנים ראשית עליך ללמוד את החומר, ולאחר מכן לחזור עליו לפני המבחן.
להלן טכניקות כדי להיטיב להבין את החומר הנלמד:

ללמוד

 • רשום סיכומים בשיעורים ומתוך ספרי הלימוד.
  ראה באינדקס רישום בכיתה (ורישום סיכומים מספר לימוד)
 • עבור על הסיכומים בזמן קרוב לאחר השיעור
 • עבור שום על הרישומים לקראת השיעור הבא
 • קבע זמן לקראת סוף השבוע כדי לעבור עליהם שוב

עיון מחדש

 • רשום בקפידה בזמן השיעור את החומר למבחן בזמן שהמורה מכתיב
 • ארגן את הרישומים שלך, הטקסטים והמשימות
  לפי מה שהולך להיות במבחן
 • עשה הערכה של זמן
  שיידרש לך כדי לעיין מחדש את החומר
 • בנה לוח זמנים
  בצורה של יחידות זמן מול יחידות חומר לימודי
 • בחן את עצמך
  על החומר הלימודי
 • סיים את הלימוד
  יום לפני המבחן

ראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון