הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

רק המלומדים חופשיים
אפיקטטוס, יוונה


מבחן הכנה סדרות

דחיסה

דחיסת חומר לימודי היא שימושית במצבי חירום
אבל אינה טובה ללמידה לטווח ארוך

ראה הכנת חירום למבחן כאלטרנטיבה מובנית לדחיסת חומר לימודי

: אסטרטגיות לדחיסה כוללות

  • עיון בחומר למבחן
  • להיות סלקטיבי: לסרוק לזיהוי נקודות עיקריות
  • ריכוז לחזרה ולימוד נקודות עיקריות
  • לא לקראו מידע שאין זמן לעיין מחדשראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון