הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

השינוי מוכיח את עצמו ביום שהוא נגמר אי-צ'ינג – ספר התמורות הסיני
לפנה"ס 2000


מבחן הכנה סדרות

מבחני נכון/לא נכון

כל חלק במשפט נכון חייב להיות "נכון"
אם חלק אחד מתוך המשפט אינו נכון אז כל המשפט לא נכון למרות חלקים ממנו שהם נכונים.

שים לב מיוחד ל
ניגודים, מילה אבסולוטית, משפטי שלילה, משפטי חיווי, ומשפטים ארוכים

משפטי שלילה יכולים להיות מבלבלים
אם המשפט כולל מילות שלילה כגון "לא" "לא יכול"
השמט את השלילה וקרא את מה שנשאר
החלט אם המשפט שנשאר הוא נכון או לא נכון
אם המשפט ללא השלילה הוא הנכון – אז המשפט שלילה הוא הלא נכון

ביטויי של זמן יכולים להגביל או לפתוח הצהרות כלליות
מילים כמו: " לפעמים, לעיתים קרובות, לרוב, בדרך כלל" פותחות אפשרויות להצהרה נכונה.
הטיעון שלהם הוא צנוע, בדרך כלל משקף מציאות ולרוב מצביע על משפטים נכונים.

מילים אבסולוטיות מגבילות את האפשרויות
"לא, לעולם לא, תמיד, כל, לגמרי, רק" מצביעות על הצהרה נכונה במאת האחוזים, ובדרך כלל מצביעות על כך שהמשפט הוא לא נכון

משפטים ארוכים לעיתים קרובות מכילים
קבוצות מילים המחייבות סימני פיסוק.
שים לב ל"אמת" בכל אחד מקטעי המשפט. אם קטע אחד אינו נכון, אז כל המשפט הוא לא נכון.

: ניחוש

לעיתים מבחנים של נכון/לא נכון מכילים יותר תשובות נכונות מאשר תשובות לא נכונות.
יש לך סיכוי של יותר מ-50% לענות נכון עם אתה בוחר "נכון". אבל, לפעמים המורה הוא יוצא מן הכלל. עיין במבחנים קודמים כדי לגלות דפוס שחוזר על עצמו.

ראה גם:
בניית מבחנים נכון/לא נכון


ראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון