הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אנייה בנמל היא מוגנת אבל זו המטרה בשבילה נבנות אניות
בנזיר בותהו - פקיסטאן


מבחן הכנה סדרות

בניית מבחני נכון/לא נכון

מה קורה: הלומד

 • מנתח הצהרה
 • בודק עם היא נכונה / לא נכונה
 • מסמן את התשובה

מתי / כיצד להשתמש

 • מתאים לכל רמות יכולת החשיבה
 • אובייקטיבי
 • יעיל בבחינה של זיכרון ומגוון תוכן רחב יותר וגם מתייחס לאסטרטגיות בחינה נוספות
 • מתאים לבחינת זיכרון והבנה בסיבית והגיונית כגון "אם – אז" או "סיבה ותוצאה"
 • אינה מתאימה לבחון יכולת קריאה והבנה של משפטים מורכבים או הבנה של מחשבה מורכבת
 • השיטה אמינה ובעלת ערך. יש בה יכולת לכלול את רוב מרכיבי המבחן במסגרת מבחן אחד וזה מגביר את המהימנות של המבחן.
 • מבחני נכון/לא נכון הם פחות מהימנים ממבחנים אמריקאים אלא אם כן משתמשים בהרבה מרכיבים בתוך המבחן עצמו.
 • שמיש לניקוד אוטומטי
 • שימושי בניתוח לפי פריטים, גם לאורך זמן

מרכיבי המבחן האידיאליים
תוכן קריטי חייב להופיע ברור ובולט לניתוח, יש להימנע מהתחכמות או טריקים או מורכבות מילולית

 • השתמש במשפטים ישירים והצהרתיים
 • הצג קודם את החלק הנכון של ההצהרה,
  ושנה את החלק השני לנכון או לא נכון ליחד לחלק הראשון (סיבה-תוצאה, אם-אז)
 • המשפטים צריכים להיות מוגדרים באופן אבסולוטי,
  כדי לאפשר הבחנה של הפיצול בין הנכון ללא נכון
 • כל חלק במשפט נכון חייב להיות "נכון".
  אם חלק אחד של המשפט הוא לא נכון אז כל המשפט הוא לא נכון למרות חלקים אחרים.
 • נסח במילים שלך, אל תצטט
  חומר מהקורס כדי למנוע עומס יתר של ניתוח מילולי על התלמידים, התמקד בהבדלים והשוואות, המנע גם מחומר קופירייט
 • כלול רקע, הגדרות זמן ומסגרת נדרשים:
  "בהתאם ל...."

בפיתוח שאלה עם ביטוי אבסולוטי, שלילה או ביטוי זמן,
שנה והתנסה עם כמה אפשרויות ומצא את השילוב המתאים ביותר

הימנע מ

 • ביטויים ומושגים בלתי מוכרים
 • משפטים והצהרות ארוכים מדי
 • משפטים כלליים מדי או דו-משמעיים שהם פתוחים לאינטרפרטציה
 • מושגים לא מוגדרים או סובייקטיביים
  שהם פתוחים לאינטרפרטציות כגון "חלק גדול מאד" או "מזמן" או "רוב"
 • מיליות או משפטי שלילה: הם יכולים להיות מבלבלים
  אם אי אפשר להימנע מילות שלילה הן צריכות להיות מודגשות או עם קו תחתון או בולטות בדרך כלשהי, למשל במירכאות או בצבע. התעלם מן השלילה וקרא את שער המשפט כדי לבחון אותו.
 • מילים אבסולוטיות מגבילות אפשרויות
  הן רומזות שהמשפט הוא נכון ב-100% ולכן הוא לא נכון. למשל "לא, לעולם, תמיד, כל, לגמרי, רק"
 • מילים יחסיות או ביטויי זמן מגבילות או פותחות אפשרויות.
  הטיעון שלהם הוא מתון ובדרך כלל רומזות על משפט נכון. למשל " בדרך כלל, לעיתים קרובות, לעיתים רחוקות, לפעמים, לרוב"
 • שים לב ל
  מושגי שלילה, ביטויי זמן, מילים אבסולוטיות ומשפטים ארוכים

גיוון בתשובות

 • בסס את השאלות על חומר מוצג כמבוא כגון
  גרפים, תמונות, תיאורים, בעיות וכד' כדי להוסיף ערך במבחן. תווך ותן חיזוק לכאלה עם שיטות למידה שונות. עודד חשיבה גבוהה, ניתוח ופתרון בעיות.
 • הוסף אפשרות נוספת של "דעה אישית" לשתי האופציות של נכון/לא נכון
 • בקש נימוק לתשובה:
  נכון / לא נכון – נמת תשובתך
 • בקש תיקון של משפטים לא נכונים

הוראות במבחנים

 • > לפני המבחן תן הוראות ברורות
  לגבי תוכן המבחן, פרטים, אילו שאלות יושאלו. עודד הבנה של סיבה ותוצאה, סדר פעולות. אל תעודד שינון החומר.
 • אם צריך ללמוד בעל פה ציין בדיוק מה:
  תאריכים, מקומות, שמות וכדומה
 • שמור על עקביות במבחנים שלך
 • דרוש לסמן את התשובה בעקיפה בעיגול את המילים נכון או לא נכון,
  ולא כתיבת אותיות, פלוס מינוס, או כל סימן אחר שיכול להיות בלתי מובן בבדיקת המבחן.
 • הבהר את שיטת הניקוד
  תשובות מלאות, חלקי תשובות וכדומה

כיצד לפתח מבחני נכון/לא נכון

 1. כתוב משפטי תוכן בסיסיים
 2. החלף חצי משפט ל-לא נכון,
  ללא משפט שלילה
 3. הכן משפטים נכונים ולא נכונים באורכם שווה
 4. קבץ את המשפטים על פי התוכן
 5. בנה את המבחן בדרגת קושי עולה
  (שאלות שפוטות קודם)
 6. מקם את משפטים הנכון והלא נכונים בסדר בלתי עקבי.
  המנע הסדר עיקבי
 7. גוון את היחס בין משפטים נכונים ללא נכונים ממבחן למבחן.
  לרוב מסמנים "נכון" על פי ניחוש, משפט "לא נכון" הוא יותר אתגרי.

מגבלות

 • הניקוד נוטה להיות גבוה
  היות וניחושים מצליחים 50/50 כבסיס. כלומר אם יש 100 פריטים והתלמיד יודע את התשובה הנכונה ל-50 ומנחש את התשובות של מחצית היתרה הציון שלו יהיה 75 בידיעתו רק חצי מהחומר
 • המשפט יכול להכיל את הרמז לתשובה הנכונה
  ויהיה קל לנחש אותו ללא ידעת ממשית של החומר
 • הפורמט אינו מספק מידע
  מדוע התלמיד טעה או כל אבחון אחר
 • קל לרמות

החומר פשטני או טריוויאלי מדי


ראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון