הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אנו רוצים חברה בה נהיה חופשיים לבחור, לטעות ולהיות נדיבים ורחמניים.
מרגרט טאצ'ר, אנגליה
1925


מבחן הכנה סדרות

מבחן אמריקאי

מבחן אמריקאי בדרך כלל כולל משפט קצר או חלק ממשפט ובהמשכו שלוש עד חמש אפשרויות בחירה. אסטרטגיות בחינה:

 • קרא את ההוראות בקפידה. שים לב אם כל לכל שאלה יש כמה אופציות. שים לב עם יש הורדת ניקוד על טעות. ראש כמה זמן עומד לרשותך
 • סקור את המבחן. קרא בזריזות לאורך המבחן וענה על ראשית על השאלות הקלות. סמן את אלו שאתה חושב שאתה יודע את התשובה המתאימה.
 • קרא לאורך המבחן פעם שנייה וענה על שאלות קשות יותר. אתה יכול לזכור רמזים לתשובות מתוך הקריאה הראשונה וגם להרגיש כבר בשטח מוכר.
 • ככל שהזמן מאפשר, סקור מחדש את השאלות ואת התשובות. יתכן כי לא קראת נכון שאלה בפעם הראשונה.

אפשרויות לתשובה
שפר את סיכוייך על ידי חשיבה ביקורטית

סקור את האפשרויות, קרא את המשפט הראשי ונסה לתת תשובה.
בחר את האפשרות הקרובה ביותר לתשובה

קרא את המשפט הראשי עם כל אחת מן האפשרויות.
התייחס לכל אפשרות כשאלת נכון/לא נכון, ובחר את ה"נכון ביותר"

אסטרטגיות לתשובה על שאלות קשות

 • השמט תשובות שאתה יודע שהן לא נכונות.
  אם אפשר, סמן את המילים והרמזים במשפט שמצביעים על תשובה לא נכונה.
 • לכל אפשרות עשה מבחן של "נכון/לא נכון":
  זה עוזר לצמצם את האפשרויות לתשובה
 • בחן תשובות שלא מתאימות מבחינה דקדוקית למשפט הראשי
 • בחן תשובות שהן לגמרי לא מזוהות לגביך
 • בחן תשובות שמכילות שלילה או מילים אבסולוטיות.
  נסה להחליף את הביטוי האבסולוטי בביטוי יחסי: למשל תמיד/לעיתים, כל/אחדים, ותראה אם אפשר לפסול את התשובה
 • "כל התשובות נכונות|".
  אם ידוע לך ששתי אופציות נכונות, "כל התשובות נכונות" הוא אפשרות טובה
 • מספר את התשובות:
  הנח בצד את האופציות הגבוהות והנמוכות והתלבט על מספרי הביניים
 • "אופציות דומות".
  קרוב לודאי שאחת נכונה. בחר את הטובה ביותר אבל פסול אפשרויות שפירושם זהה באופן בסיסי ולכן מפסילות אחת את השנייה
 • שלילה כפולה:
  צור את ההצהרה החיובית שוות הערך ובחן את האפשרות
 • אופציות מנוגדות:
  אם שתי אופציות הן מנוגדות, יש סיכוי טוב שאחת מהן נכונה
 • התמקד על אפשרויות עם ביטויי זמן יחסיים.
  התוצאה ארוכה יותר, מכילה יותר אפשרויות שתואמות את התשובה הנכונה
 • אם שתי אלטרנטיבות נראות נכונות,
  השווה את ההבדלים ביניהם. לאחר מכן התייחס למשפט הראשי כדי למצוא את האופציה הנכונה ביותר

ניחוש:

 • נחש רק במקרים שאין הורדת ניקוד על תשובה לא נכונה
  וסלק אופציות מיותרות
 • אל תנחש עם יש הורדת ניקוד על תשובה לא נכונה
  ואם אין לך ביסוס לבחירה
 • השתמש ברמזים מתוך השאלות שאתה יודע
  כדי לענות שאלות שאתה לא יודע
 • החלף את התשובות הראשונות
  כאשר אתה בטוח שהתיקונים נכונים, או רמזים אחרים במבחן מאשרים את התיקון
 • זכור כי אתה מחפש את התשובה הנכונה ביותר,
  לא רק תשובה טובה, ולא תשובה שנכונה תמיד, בכל המקרים וללא יוצא מן הכלל.

ראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון