הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אתה הופך לכותב טוב כאשר אתה הופך למחבר על ידי תכנון המשפטים שלך
אנטול פראנס - צרפתי


מבחן הכנה סדרות

כתיבת מבחן חיבור

כתיבת מבחנים היא מיומנות. ניתן לשפר מיומנות זו על ידי לימוד ותרגול.

מבחן מאורגן היטב וכתוב בצורה נקייה יקבל ציון יותר טוב מאשר אותו מבחן כתוב היטב אבל לא מאורגן ועם מראה מרושל.

 1. קבע לוח זמנים
  אם עליך לענות לשש שאלות בשישים דקות, הרשה לעצמך רק שבע דקות לכל שאלה. כאשר נגמר הזמן לשאלה אחת עצור מיד את הכתיבה ועבור לשאלה הבאה. יישארו לך עדיים 15-18 דקות בסיום כל השאלות. חזור בזמן הזה לתשובות שטרם הושלמו. דרך אגב, שש תשובות חלקיות בדרך כלל מקבלות יותר ציון משלוש תשובות שלמות.
 2. 2. קרא פעם אחת את כל השאלות
  התשובות יגיעו אליך באופן מידי לגבי שאלות מסוימות. רשום מיד את מילות המפתח כל זמן שזה טרי במחשבה. מאור יותר יתכן כי לא תצליח להיזכר. הדבר מפחית מתח ופחד (שהם הגורמים לשכחה)
 3. לפני שאתה עונה על שאלה, הגד את השאלה במילים שלך
  לאחר מכן השווה בין הגרסא שלך לגרסא המקורית. האם הכוונה זהה? אם לא, כנראה שלא הבנת את השאלה. תהיה מופתע לגלות כמה פעמים הדבר קורה.
 4. 4. כתוב ראשי פרקים לתשובה לפני שאתה עונה.
  בין אם המורה מודע לכך או לא, הוא מושפע מתמציתיות, שלמות ובהירות של תשובה מאורגנת היטב. להתחיל לכתוב בתקווה שהתשובה תזרום לה מעצמה זה לא יעיל ולא מ
  ניב תוצאות. לדעת מעט ולהציג את המעט שאתה יודע בצורה מאורגנת זו רמה יותר גבוהה מאשר לדעת הרבה ולהגיש את זה באופן לא מאורגן וברור
 5. הקדש זמן לכתיבת הקדמה וסיכום
  ההקדמה מכילה את הנקודות העיקריות של תוכן התשובה. הסיכום הוא חזרה מקוצרת ובמילים אחרות של ההקדמה. סיכום דברים מסוג זה הוא מאד מספק עבור הקורא.

הקדש זמן לקריאה מחדש של המבחן בסוף.
כאשר אנו כותבים יש לנו נטייה ל:

א) לעשות שגיאות כתיב
ב) להשמיט מילים או חלקי מילים
ג) להשמיט חלקי תשובות
ד) לעשות טעויות במספרים ותאריכים (כמו למשל 1353 במקום 1953)

השתמש בביטויים יחסיים כאשר אתה בספק
עדיף לומר "לקראת סופה של המאה ה-19" מאשר לומר 1894 אם אינך מסוגל לזכור אם זה 1884 או 1894. במקרים רבים תאריך מוערך זה כל מה שנדרש. 1894 יכול להיות תאריך קרוב אבל לא מדויק והוא יגרום להורדה בניקוד. המנע מהצהרות מדויקות ככל שניתן. ביטויים יחסיים מצביעים על גישה פילוסופית שמיוחסת לאדם משכיל.

עיין במושגים הבאים במבחני חיבור

השווה
בחן איכויות, או תכונות, על מנת לגלות דמיון. "השווה" בדרך כלל הוא השוואה למשהו אחר: עליך להדגיש את נקודות הדמיון, למרות שאפר גם לציין את ההבדלים.


ניגוד
הדגש שוני, הבדלים בין הדברים האירועים או האיכויות.

בקר
בטא את השיפוט שלך או הדרך הנכונה או דרך לתיקון. ערוך דיון על המגבלות או אפשרויות של התכנית או עבוד על שאילתות.

הגדר
זמן פרושים ומשמעויות ברורות, מדויקות וסמכותיות. פרטים אינם דרושים אבל יש לציין מגבלות של הגדרות. זכור וקח בחשבון את אופי הכיתה וכיצד הנושא או המושג מתקשר לאחד או רבים בכיתה.

תאר
בתשובה של תאור עליך לאפיין, לאייר ולהמחיש במילים או בצורת סיפור.

המחש בתרשים
לגבי שאלה שמבקשת תרשים עליך לצרף ציור, איור או כל המחשה גראפית בתשובה שלך. בכלל הנך מצופה לתת כותרת לתרשים שלך ולפעמים לצרף הסבר קצר או תאור.

ערוך דיון
דיון על המושג אשר מופיע לפעמים בשאלות מפנה אותך לבחון, לנתח בקפידה ולהציג נקודות שיש לקחת בחשבון בעד ונגד ביחס לבעיות או לסוגיה הנידונה. סוג זה של שאלות דורש תשובה רחבה ומפורט.

מספר
המילה מספור מתייחסת לתשובה בצורה של רשימה או סקירה. בשאלות כאלו עליך לרשום את הנקודות הדרושות אחת אחרי השנייה

הערך
בשאלת הערכה הנך מצופה להציג את הבעיות בצורה מפורטת עם דגש על יתרונות ומגבלות. הערכה פירושה נקודת שיפוט אישית וסמכותית של שני ההיבטים, בעד ונגד.

הסבר
בתשובות הסבר דרוש ממך להבהיר ולפרש את החומר המוצג על ידך. בסוג כזה של תשובה עדיף לציין את ה"איך" או ה"מדוע", לאסוף הביטים שונים, ניגודים או מידע מבוסס על ניסויים, ולהוסיף נימוקים בכל מקום אפשרי. השאיפה היא להציג תמונה ברורה של נושא שהנך דן בו.

המחש
שאלה הדורשת ממך המחשה בדרך כלל דורשת ממך להסביר או להבהיר את תשובתך לבעייה על ידי הצגת איות, תמונה, תרשים או דוגמא מוצקה.

פרש
שאלת פרשנות דומה לשאלה הסבר. עליך לתרגם, להדגים, לפתור או לנמק בקשר לסוגיה, ובדרך כלל לתת את נקודת השיפוט שלך או תגובתך לבעיה.

נמק
כאשר הנך מתבקש לנמק את תשובתך עליך להוכיח או להראות ביסוס לטיעונים שלך. בתשובות מסוג זה עליך להציג ראיות באופן משכנע.

ערוך רשימה
עריכת רשימה היא דומה למספור. בשאלות מסוג זה הנך מצופה להציג סדרה של פריטים או טבלה. תשובות אלו הן תמיד מתומצתות.

סקירה
תשובת סקירה היא תאור מאורגם. עליך לתת נקודות עיקריות וחומר השלמה חשוב, תוך כדי הימנעות ממתן פירוט יתר, וכן להציג את המידע בסדר וסיווג שיטתי.

הוכח
שאלה הדורת הוכחה היא שאלה הדורשת אימות ווידוי. בדיונים מסוג זה עליך לקבוע דבר עם ביסוס יציב על ידי הבאת ראיות או טעונים הגיוניים.

התייחס
בשאלה הדורשת ממך התייחסות להראות יחס או להתייחס , עליך להדגיש את הקשרים והשייכות בין הגורמים בהמחשה.

עיין מחדש
חזרה מהווה בחינה מחדש מנקודה ביקורתית. עליך לנתח את הנושא ולהעיר או לפרש את הנקודות העיקריות של הבעיה באופן מסודר.

הצהר
בשאלות הדורשות ממך לפרט, לתת, להצהיר או להציג, עליך לדון בנקודות העיקריות של הבעיה באופן קצר וברור. אפשר להימנע מהצגת יתר פרטים, דוגמאות או המחשות.

סכם
כאשר הנך מתבקש להגיש סיכום של בעיה או נושא, עליך לעשות זאת בצורה מתומצתת בהתבסס על הנקודות העיקריות. אין להוסיף כאן פרטים, פרשנות והמחשות.

ערוך מעקב:
כאשר הנך מתבקש לתת סקירה של מהלך אירוע, עליך לתאר רצף של תהליך, רצף היסטורי, או רצף של התפתחות, החל מנקודת המוצא. תיאורים כאלה דורשים בדיקה או חקירה של הנושא.


ראה גם:

הכנה למבחנים | ניחוש קודם של החומר למבחן | כלים למבחנים |
התמודדות עם חרדת מבחנים | התארגנות לקראת מבחן | דחיסה |
עזרה ראשונה להכנה למבחן | עשרה טיפים לביצוע טוב יותר של מבחנים |
מבחני נכון/לא נכון | מבחן אמריקאי | מבחן תשובות קצרות | מבחני ספר פתוח |
הכנה למבחנים בעל פה | מבחן החיבור | ביבליוגרפיה לעיון