הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אין זה מספיק לחבר את
שירך במילים פשוטות
הורציוס, רומאי לפנה"ס
65 - 8


אסטרטגיות כתיבה סוגים

חיבור מצגת או הסבר

בעת כתיבה החיבור, פעל על פי הצעדים הבאים:

 • בחר נושא
  וודא שהנושא מספיק צר כדי שאפשר יהיה לטפל בו במסגרת חיבור
 • כתוב משפט תזה
  וודא שהצגת התזה (או משפט) מבטא רעיון שאינו רחב מדי וגם לא ספציפי מדי כדי שאפשר יהיה לפתח אותו ביעילות
 • בחר שיטה לפיתוח:
  בדוק את כל השיטות לפני שהנך מחליט איזו מהן מתאימה לתזה שלך:

הגדרה

דוגמא

מצא השוואות וניגודים

סיבה ותוצאה

מיין

ניתוח תהליך

 • ארגן את החיבור:
  התחל ברשימת החלוקות העיקריות לדיון בהם יתחלק החיבור לסעיפים. אח"כ השלם את נקודות התמיכה העיקריות בכל סעיף
 • כתוב משפטי נושא לכל סעיף בחיבור:
  לכל סעיף ספק משפט נושא אשר מתייחס באופן ישיר לתזה שבמשפט
 • כתוב את הסעיפים של החיבור:
  כל סעיף מפתח את נקודת התמיכה העיקרית לסוגיה שנידונה במשפט הנושא של אותו הסעיף
 • הכן סעיף הקדמה:
  סעיף ההקדמה צריך להכיל את התזה של החיבור. כלול את החלוקה לנושאים כפי שהם מופיעים בסעיפים השונים כדי לזכות בהתעניינותו של הקורא
 • כתוב סעיף סיכום
  • הצג מחדש את התזה והחלוקה לסעיפים
  • הבא את החיבור לסיום מתאים ויעיל
  • המנע מלפתוח נושאים חדשים
מקור:
>Ida Masters Hollowell, James A. Levernier, A. Franklin Parks, Structuring Paragraphs: A Guide to Effective Writing. 2nd ed. New York: St. Martin's,1986.

ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות | חיבור מצגת או הסבר |
כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה