הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

לספרים יש גורל משלהם
טרנטיאנוס מאורוס,
רומאי 200 לפנ"ה


אסטרטגיות כתיבה סוגים

ארגון המחקר בשיטת

שיטת הכרטסת יכולה להיות מועילה בעת ארגון המידע למחקר, עבור עבודת סיום או עבודה קצרה של שנים או שלושה עמודים. על פי שיטה זו מכינים כרטיסיות בגודל 5X3 או 7X5 למילוי נתונים הקשורים לנושא המחקר. ניתן לארגן את המידע שיתאים לעיבוד תמלילים מאוחר יותר

כיצד להכין כרטיסיה

צופן:

מחבר:

עובדה:

ציטוט:

רעיון:


  • במקום ה"צופן" רשום את הצופן שהמצאת לעבודה ומה המיקום שמידע זה הולך להשתלב
  • במקום ה"מחבר" רשום את שם המחבר ו/או הכותרת ומספר העמוד
  • בגוף הכרטיסיה רשום עובדה אחת בודדה או רעיון אחד או ציטו שהנך מתכוון לכלול בעבודה

וודא כי המידע מוצג במילים שלך, אלא אם כן זהו ציטוט.
השתמש במשפטים מובנים נכון. הדבר יחסוך זמן כאשר תתחיל להרכיב את העבודה

  • ארגן את הכרטיסיות כדי שיתאימו לסדר ראשי הפרקים
  • כתוב את העבודה בהתתאם לסדר זה
    השתמש במשפטים מובנים נכון כדי לקשר בין העובדות והמידע בכרטיסיות
  • שמור קבוצת כרטיסיות נפרדת עבור מידע על ספרים, כתבי עת, סרטים וכד'
    אלו יהיו שימושיים כדי להוסיף סימוכין בתחתית הדפים וכדי להרכיב את הביבליוגרפיה

ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | עקרונות הכתיבה שלבים א - ב | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות |
חיבור מצגת או הסבר | כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה