הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

אם ברצונל להיות מחבר, תכתוב
אפיקטאוס, רומאי
50 - 120

אסטרטגיות כתיבה סוגים

מילות יחס וקישור

שימוש במילות יחס וקישור
 מוסיף רצף הגיוני ועוזר בקריאה של עבודות

כתיבה עם רצף הגיוני
 מאפשרת לקורא לזרום מנקודת הטיעון הראשונה ועד האחרונה.

מילות יחס וקישור מצביעים על מעברים בין משפט למשפט, או מסעיף לסעיף. להלן רשימה של מצב "יחס" שיכולים להתרחש בטעונים והבאת רעיונות, ורשימה של מילות יחס וקישור המשמשות ליצירת זיקה ביניהם.

הוספה
גם, בנוסף, מעבר לכך, שוב

תוצאה
בהתאם, כתוצאה, היות ש, אלא אם כן, אז, לכן, מכיוון

סיכום
לבסוף, לסיכום, בסך הכול, בהתחשב, בקיצור, בכל מקרה, מכל מקום, כמסקנה, מכול מקום, בקצרה, בסיכום כולל, לטווח ארוך

הכלות
ככלל, בדרך כלל, לכל היותר, באופן כללי, כרגיל, כמקובל

חיזוק
בתמצית, במילים אחרות, כלשונו, זאת אומרת, כלומר, בקיצור, בקצרה, לומר זאת אחרת

השוואה וניגוד
בניגוד ל-, בהשוואה ל-, לחילופין, במקום, בדומה, מחד גיסא, באידך גיסא, כ-, כגון, עדיין, אמנם, למרות, לעומת

סדרה
ראשית, ראשית כול, בתחילה, במקום ראשון, בו זמנית, באותו הזמן, לעת עתה, בינתיים, השלב הבא, הצעד הבא, בזמן, בבוא הזמן, יותר מאוחר, אח כך, הבא, אז, בקרוב, מוקדם יותר, מאוחר יותר, אחר כך, לאחר מכן, לסיכום

סטייה
דרך אגב, במקרה

תיאור, אילוסטרציה
למשל, לדוגמא, כגון

דמיון
כמו, בדומה, מעבר לכך

כיוון
כאן, שם, מעבר ל-, קרוב, הפוך, מתחת, מעל, ימינה, שמאלה, למרחק


ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | עקרונות הכתיבה שלבים א - ב | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות |
חיבור מצגת או הסבר | כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה