הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

מחקר הוא תהליך הכניסה לסמטאות
כדי לראות האם אין להם מוצא.
מרסטון בייטס, אמריקאי
1906 - 1974


אסטרטגיות כתיבה סוגים

אלמנטים של עבודת מחקר

תאר את הרקע, הצג את הבעיה
(ההקדמה שלך)

 • הנושא
  תאר באופן כללי את הנושא וכיצד הוא שייך לתחום המחקר
 • תאר את הרקע
  תאר את הסביבה והתנאים בה.
  קבל אישור לשימוש במידע אישי
 • הצג ותאר את הסוגיה
  תאר מה בכוונתך להראות /לטעון ומדוע.
  מה החשיבות?
  המחש את הסוגיה בעזרת דוגמא מעניינת.
  (זכור כי הנך כותב עבור קהל וברצונך ללכוד את תשומת לבם)
 • התחל להגדיר מושגים, מונחים, אוצר מילים
  אם אפשר, השתמש במקור מוסמך אחד והוסף הערות בתחתית הדף.
  מאוחר יותר בתהליך העבודה, השתמש במונחים ומושגים חדשים והגדרותיהם
 • משימות שהתחילו היטב מסתיימות טוב (סופוקלס)
  עיין מחדש בנושא, הרקע והסוגיה עם המורה או מנחה כדי לוודא כי הנך בדרך הנכונה.

עיין בספרות

אילו מחקרים רלוונטים?
איך האירגון? ראה
Writing Center/University of Wisconsin's "Review of literature"

תפתח היפותזה

ההיפותזה שלך היא ההסבר המוצע שלך אשר יעמוד למבחן אמת.
היא תכלול את המשתנים הנמדדים (אלו שמשתנים וניתנים למניפולציה) עם תוצאות אשר ניתן להשוות ביניהן. המנע מהכללות יתר, והוסף קישורים לממצאים מחקריים של אחרים כדי לחזק את עמדתך בעבודה שלך
C.F. National Health Museum's Writing Hypotheses: a student lesson

שיטות

תן מספיק מידע כך שאחרים יכולים לעקוב אחר התהליך שלך, מסוגלים לשחזר אותו (בתקווה שיגיעו לאותן תוצאות שלך!)

 • תאר את התהליך שלך בצורה מלאה ככל שניתן כך שאחר יכול לשחזר אותו במלואו.
 • הגדר את הדוגמא שלך והמאפיינים שלה
  יש להקפיד על עקביות לאורך המבחן
 • הכן רשימה של משתנים
  אלו הנתונים המשתנים או הניתנים למניפולציה לאורך המבחן
 • היה מוכן לביקורת אשר תשפיע על תוקף העבודה
  יש להתייחס לאלו כ"פגמים"

ממצאים

אלו נתונים מתארים ומספריים

דיון

תפתח את טיעונך בהתבסס על ממצאיך
בזמן שהנתונים מדברים בעד עצמם, תידרש לפרש

 • כיצד הם נותנים תוקף להיפותזה שלך
 • מה חורג מן התוקף
 • כיצד זה מתקשר לספרות שהצגת
 • היכן דרושה תוספת מחקר

מסקנה

הצג מחדש וסכם את ממצאיך וטיעוניך לפי סדר מורכבות ועל מנת לתת סקירה לאלו המעונינים בה

סימוכין

התייעץ עם המורה לגבי פורמט מתאים

המלצות

עבודת מחקר איננה חיבור, סיפור או חומר מערכתי.
כל טיעון לעובדה חייב בסימוכין.
הזהר מהכללות.
שאף להערכה אמינה בשאלות שלך.
עיין ב-מדריך לשיטה מדעית

ראוי לציין כי הערכת העבודה לעולם לא תקבע על ידי אימות ההיפותזה שלך. חשוב לזכור כי היפותזה אשר נתמכת על ידי הנתונים אינה בהכרח נכונה, היות שיש מספר אינסופי של תיאוריות אחרות אשא מובילות לאותה השערה. באתה מידה, חוסר יכולת לתמוך אינה מעידה על כך כי ההיפותזה אינה נכונה – בקהילות מסוימות היא תתקבל, יתכן כי התייחסת בצורה שגויה למושגים שלך, יתכן כי הדוגמאות שלך שגויות, וכד'. הפילוסוף קארל פופר, למעשה, טוען כי מדע אינו שיטה לאימות היפותזה. לעומת זאת, המדע יכול, באופן הגיוני, להוביל לזיוף היפותזה. בסיכום, תוצאות שליליות הן חשובות באות המידה כמו תוצאות חיוביות.


מרווין האריס (מטריאליזם תרבותי 1979:7 )

לעולם אין לסמוך על עובדות ללא תיאוריות המובילות לאיסופן ומבדילות בין תוצאות משמעותיות ושטחיות

ראה גם

 1. Kearl, Michael, The Research Paper, Trinity University, San Antonio, Texas, (September 17, 2004)
 2. Online Writing Lab, Writing a Research Paper, Purdue University, West Lafayette, IN, (September 17, 2004)

ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | עקרונות הכתיבה שלבים א - ב | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות |
חיבור מצגת או הסבר | כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה